RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
fax: +420 312 247 621
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

Efficient pneumatic conveying of cement kiln dust and raw mill dust in Russia
Článek "Efficient pneumatic conveying of cement kiln dust and raw mill dust in Russia" byl publikován v magazínu Global Cement Magazine.

Pneumatic conveying of cement from a purge silo
Článek "Pneumatic conveying of cement from a purge silo" byl publikován v magazínu Global Cement Magazine.

FEEDING WITH THE FLOW
V článku je popsán nový typ podavače pneumatické dopravy - PRŮTOKOVÝ PODAVAČ. Je popsán jeho princip, nároky na dopravní vzduch a spotřebu energie, způsob provozu a příklady použití v pneudopravních systémech.

The Energy Consumption of Different Types of Pneumatic Conveying Feeders
V příspěvku jsou popsány různé druhy podavačů pneumatických doprav (komorový podavač, šnekový podavač, rotační podavač, ejektorový podavač, průtokový podavač) z hlediska jejch funkce jako zpětných uzávěrů dopravního potrubí. Pro každý druh podavače je specifikována energie zmařená při jeho provozu. Různé druhy podavačů jsou porovnány z hlediska energetické spotřeby. V závěru příspěvku je porovnána energetická náročnost dvou typů podavačů použitých při jinak shodné dopravě odsiřovacího vápence.

STŘEDOTLAKÝ SYSTÉM ODSUNU POPÍLKU OD VÝSYPEK TKANINOVÝCH FILTRŮ A ELEKTROODLUČOVAČŮ V TEPLÁRENSKÝCH PROVOZECH
V článku je popsáno technické řešení moderního způsobu odsunu popílku od ESP a filtrů s použitím fluidních dopravníků a průtokového podavače. Jedná se o moderní způsob minimalizující spotřebu energie a výrazně prodlužující životnost zařízení.

Nový systém odvodu odprašků z filtrů a odlučovačů
V časopise VVI č. 4/2011 byl publikován článek Ing. P. Raymana "Nový systém odvodu odprašků z filtrů a odlučovačů". V článku je představen nový pneumatický systém odsunu odprašků z výsypek filtrů a elektrických odlučovačů FLOW-OFF. Popsaný systém odstraňuje většinu nevýhod stávajících způsobů odsunu odprašků. Je energeticky úsporný, velice odolný proti abrazi a je také velice šetrný k životnímu a pracovnímu prostředí.

Snižování energetické náročnosti v pneumatické dopravě
Článek „Snižování energetické náročnosti v pneumatické dopravě“ napsaný Ing. Petrem Raymanem podává rozbor energií potřebných pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů v závislosti na druhu dopravy a podavače. Na dvou konkrétních aplikacích ukazuje možnosti výrazného snižování energetické náročnosti zařízení pneumatických doprav.

Dust Removal from Filters
Článek "Dust Removal from Filters" byl publikován v březnu 2011 v časopise BULK SOLIDS HANDLING. Popisuje nový, vysoce ekonomický způsob odsunu odprašků od žlabových výsypek filtrů systémem FLOW-OFF, vyvinutým ve společnosti RAYMAN spol. s r. o. Kladno.

Provzdušňování sypkých materiálů v silech a zásobnících
V článku je proveden podrobný rozbor používaných provzdušňovacích systémů a zařízení a jsou uvedena doporučení pro jejich aplikaci.

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE PRO VÝBUŠNÉ MATERIÁLY
Článek byl publikován v anglické verzi v časopise BULK SOLIDS HANDLING v čísle 5/2009. Ve článku je popsána nová plnicí hubice typu SPHFn 300 určená pro expedici výbušných materiálů, konkrétně mletého hnědouhelného prachu. také jsou uvedeny základní informace o zónách výbušných prachů podle předpisů ATEX.01.04.2020
Informujeme naše obchodní partnery, že k 31. 3. 2020 došlo k dokončení procesu předávání naší společnosti na nastupující generaci. Od 1. dubna letošního roku budou naší společnost zastupovat tři jednatelé: p. Ing. Martin Rayman, pí. Ing. Iva Hornofová a sl. Ing. Eva Raymanová.

Dále došlo k posílení obchodní činnosti: druhým obchodním manažerem se stal p. Ing. Jan Vejvoda (tel. 389 771 094, e-mail vejvoda@rayman.cz, mobil 733 350 290).
18.02.2019
Společnost RAYMAN spol. s r.o. Kladno pořádá VI. ročník oborového odborného semináře na téma: “Pneumatická doprava sypkých materiálů”. Seminář se bude konat v Milevsku v termínu 20.-21.3.2019 a je určen pro odbornou veřejnost přicházející do styku s manipulací se sypkými volně loženými materiály – zejména pro projektanty a specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční pracovníky provozovatelů pneudopravních systémů. Cílem semináře je seznámit účastníky se základy oboru, technickými řešeními jednotlivých aplikací a zkušenostmi získanými při návrhu, realizaci a uvádění pneudopravních zařízení do provozu.
01.06.2018
Slavíme 25 let firmy RAYMAN.

V časopise International Cement Review vyšel článek ing. Petra Raymana "The positives of runnig low".
16.04.2018
Změny ve vedení společnosti RAYMAN spol. s r. o.
Čas nelze zastavit a měří všem stejně. Z tohoto důvodu jsme v naší společnosti přikročili ke generační obměně. Jeden ze zakládajících společníků p. Ing. Tomáš Rayman se rozhodl o ukončení aktivního působení ve společnosti a odchodu do důchodu. Proto se vzdal ke dni 31. 1. 2018 své funkce jednatele a ředitele společnosti. Tu po něm převzal jeho syn, p. Ing. Martin Rayman. S Tomášem Raymanem se budeme nadále setkávat, neboť ve společnosti nadále bude působit jako konzultant a případně vykonávat úkony autorizovaného inženýra.