RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

16.01.2014
Seminář o pneumatické dopravě
Ve dnech 12. a 13. 03. 2014 bude naše společnost pořádat v Milevsku další ročník již tradičního dvoudenního semináře "Pneumatická doprava sypkých materiálů". Do programu semináře jsou zařazeny informace o systémech pneumatické dopravy a o novinkách v oboru, a dále o zařízeních přímo navazujících na pneudopravy, jako jsou zdroje a odprášení dopravního vzduchu, elektropneumatické ovládání či řídicí systémy v pneudopravě. Seminář je zařazen do cyklu celoživotního vzdělávání ČKAIT pro 1. pololetí 2014 a je ohodnocen dvěma body. Podrobné informace o programu semináře či přihlášku si můžete vyžádat E-mailem na adrese dana.raymanova@rayman.cz, příp. na tel. 382522115, pí Dana Raymanová. Těšíme se na setkání s vámi na této vysoce odborné akci.

01.10.2013
Nové číslo Zpravodaje
V minulém týdnu jsme připravili nové, již deváté číslo Zpravodaje z naší společnosti. K stažení je zde. Pokud se vám zpravodaj líbí a máte zájem o jeho zasílání elektronickou poštou, přihlašte se E-mailem na adrese dana.raymanova@rayman.cz.

11.06.2013
20 let firmy RAYMAN.
Fotogalerii ze setkání na Zvíkově u příležitosti 20-letého výročí firmy RAYMAN naleznete zde.

29.04.2013
Článek o průtokovém podavači
V časopise BULK SOLIDS HANDLING byl v čísle 2/2013 publikován článek Ing. Petra Raymana "FEEDING WITH THE FLOW". Článek jsme umístili na naše stránky na odkaz Pneudoprava-systémy, Publikované články a přednášky. Zde si ho můžete stáhnout.

18.02.2013
Seminář Pneumatická doprava
Dne 7. 3. 2013 pořádá naše společnost další ze seminářů o pneumatické dopravě. Tentokrát s názvem "Výpočty zařízení pneumatické dopravy sypkých materiálů". Hlavním přednášejícím je p. Doc. Ing. Jiří Hemerka CSc. z FS ČVUT Praha. Seminář je určen zejména projektantům z tohoto a příbuzných oborů, je zařazen do cyklu celoživotního vzdělávání ČKAIT, kde je ohodnocen jedním bodem. Součástí semináře je zajímavá exkurze. Více informací na dana.raymanova@rayman.cz.

26.11.2012
Seminář o pneumatické dopravě
Ve dnech 7. - 8. 11. 2012 proběhl v Milevsku další ročník semináře o pneumatické dopravě. I tentokrát se zúčastnilo více, než 30 posluchačů. Takovýto zájem nás překvapil a velice nás těší a je pro nás závazkem do budoucna, abychom udrželi vysokou odbornou úroveň semináře.
Na základě předběžného zájmu jsme se rozhodli zopakovat dne 7. 3. 2013 odborný seminář "Výpočtové metody v pneumatické dopravě". Hlavním přednášejícím zde bude p. Doc. Ing. Jiří Hemerka CSc. z FS ČVUT Praha. Tento navazující seminář je určen zejména projektantům a specialistům v oboru pneumatické dopravy. V případě zájmu o účast na semináři nás kontaktujte E-mailem na adrese dana.raymanova@rayman.cz. Těšíme se na shledání s Vámi.

26.11.2012
Potrubní pošta
Na naše stránky jsme do hlavního menu v levém sloupci přidali odkaz Potrubní pošta. Můžete zde nalézt článek o historii a současnosti potrubní pošty, jako jednoho z oborů pneumatické dopravy.

30.10.2012
Seminář
Ve dnech 7. a 8. 11. 2012 pořádá naše společnost v Milevsku další ročník již tradičního semináře "Pneumatická doprava". Seminář je zařazen do cyklu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen dvěma body. Podrobný program semináře a přihlášku si vyžádejte u pí D. Raymanové (tel. 382 522 115, E-mail dana.raymanova@rayman.cz). Těšíme se na setkání s Vámi.

15.10.2012
BulkSolids Europe 2012 Berlín

V minulém týdnu se zástupci naší společnosti aktivně zúčastnili odborné konference BulkSolids Europe 2012, která se tentokrát konala v Berlíně. P. Ing. Petr Rayman zde vystoupil s příspěvkem „THE ENERGY CONSUMPTION OF DIFFERENT TYPES OF PNEUMATIC CONVEYING FEEDERS“, který vhodně doplnil programový rámec konference. Vystoupení přispělo nejen k mezinárodní propagaci naší společnosti, ale i k propagaci vysoké úrovně české pneumatické dopravy. Příspěvek naleznete v odkazu "Publikované články a přednášky" na levé liště.

03.10.2012
Potrubní pošta. Ve snaze po rozšíření našeho dodavatelského programu jsme se rozhodli vstoupit na další segment oboru pneumatické dopravy a projektovat a realizovat zařízení potrubní pošty. Ta v posledí době opět, po několika desetiletích útlumu, nabývá na významu. Pro stanovení základních technických parametrů pro navrhování systémů potrubní pošty a ověření teoretických výpočtů jsme na naší zkušebně v Kladně vybudovali zkušební dopravní trasu. Na ní jsme ověřili platnost teoretických výpočtů, což nám umožní v budoucnu realizovat spolehlivé systémy potrubní pošty. Součástí výstavby modelového zařízení byl návrh odesílací a předávací stanice a také přepravního pouzdra, takže disponujeme technologií zcela nezávislou na jiných dodavatelích. Nyní se zaměřujeme na vývoj speciálních rozbočovacích a sbočovacích armatur pro systémy potrubní pošty.

04.05.2012
Na internetovém serveru TlakInfo byl publikován článek p. Ing. Petra Raymana "STŘEDOTLAKÝ SYSTÉM ODSUNU POPÍLKU OD VÝSYPEK TKANINOVÝCH FILTRŮ A ELEKTROODLUČOVAČŮ V TEPLÁRENSKÝCH PROVOZECH". Článek si můžete přečíst nebo stáhnout na tomto odkazu.

06.04.2012
Zpravodaj č.3
V tomto týdnu jsme vydali třetí číslo našeho Zpravodaje, které jsme rozeslali zájemcům elektronickou poštou. V nejbližší době umístíme toto číslo Zpravodaje také na naše webové stránky. Pokud jste Zpravodaj elektonickou poštou neobdrželi a máte o jeho zasílání zájem, kontaktujte nás na adrese dana.raymanova@rayman.cz.

09.01.2012
Zpravodaj č. 2
V minulém týdnu jsme vydali druhé číslo našeho Zpravodaje, které jsme rozeslali zájemcům elektronickou poštou. V nejbližší době umístíme Zpravodaj také na naše webové stránky. Pokud jste Zpravodaj elektonickou poštou neobdrželi a máte o jeho zasílání zájem, kontaktujte nás na adrese dana.raymanova@rayman.cz.

30.11.2011
Seminář o pneumatické dopravě
Ve dnech 9. a 10. 11. 2010 se tradičně konal v Milevsku již šestý seminář "Pneumatická doprava sypkých materiálů". Seminář byl hojně navštíven, některé zájemce jsme z kapacitních důvodů museli dokonce odmítnout. Na program semináře jsme zařadili i některé nové přednášky - o pneumatických ovládacích prvcích a o řídicích systémech pneumatických doprav. Seminář se setkal se s poměrně značným ohlasem. Proto jsme se rozhodli uspořádat další ročník, a to předběžně v listopadu 2012. Na základě zájmu účastníků semináře i ostatní technické veřejnosti jsme se rozhodli uspořádat další navazující seminář "Výpočtové metody v pneumatické dopravě".Ten je určen především projektantům pneudopravních zařízení. Bude se konat začátkem podzimu 2012 v Kladně. Jeho délka bude 6 hodin + exkurze. Hlavním přednášejícím bude p. Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc. z ČVUT Praha, fak. strojní, Ústav techniky prostředí. Naše společnost si podá žádost o zařazení semináře do cyklu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Pozvánky na seminář včas rozešleme.

26.09.2011
Nový systém odvodu odprašků
Na naše stránky jsme umístili článek autora Ing. Petr Raymana "Nový systém odvodu odprašků z filtrů a odlučovačů FLOW-OFF", který byl publikován v čísle 4/2011 časopisu VVI (Větrání, Vytápění, Instalace). Článek si můžete stáhnout v české verzi na našich stránkách v oddělení Publikované články a přednášky.

16.09.2011
Snižování energetické náročnosti v pneumatické dopravě
Na naše stránky jsme umístili článek autora Ing. Petr Raymana "Snižování energetické náročnosti v pneumatické dopravě", který byl publikován v čísle 4/2011 časopisu KERAMICKÝ ZPRAVODAJ. Článek si můžete stáhnout v české verzi na našich stránkách v oddělení Publikované články a přednášky.

25.08.2011
Seminář o pneumatické dopravě
Ve dnech 9. a 10. 11. 2011 bude naše společnost pořádat v Milevsku další ročník již tradičního semináře "Pneumatická doprava sypkých materiálů". Do programu semináře jsou zařazeny informace o systémech pneumatické dopravy a o novinkách voboru, a dále o zařízeních přímo navazujících na pneudopravy, jako jsou zdroje a odprášení dopravního vzduchu, elektropneumatické ovládání či řídicí systémy vpneudopravě. Seminář je zařazen do cyklu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen dvěma body. Podrobné informace o programu semináře či přihláškou si můžete vyžádat E-mailem na adrese dana.raymanova@rayman.cz, příp. na tel. 382522115, pí Dana Raymanová. Těšíme se na setkání s Vámi na této vysoce odborné akci.

03.06.2011
2.6.2011 LOVOSICE (LuK) Zakázka "LOVOCHEMIE" byla úspěšně ukončena. Realizační tým naší společnosti ukončil a úspěšně předal rozsáhlou zakázku ve firmě LOVOCHEMIE a.s., Lovosice. Jedná se o dokončení trasy pneudopravy - linka II. (Linka I. byla uvedena do provozu v r.2008), rozšíření a kompletní rekonstrukci kompresorovny včetně instalace nového systému filtrace vstupního vzduchu a automatické větrání. Součástí je také odhlučnění celé kompresorovny. Dále instalace klimatizace rozvodny a doplnění systému o novou - pomocnou technologii - "vzduchová děla" pro stávající betonová sila na Mlýnici vápence. Celé dílo bylo realizováno za běžných - provozních podmínek LOVOCHEMIE. Za perfektní spolupráci se sluší poděkovat: montážní firmě LUWEX a.s., subdodavatelům - SYNEK s.r.o. (MaR a ovládací systém), ELLAU s.r.o. ("silová" část elektro) a také firmě Ing. Kapra, která zajišťovala všechny požadované stavební úpravy.

20.05.2011
Do anglické verze našich webových stránek jsme přidali článek "Dust Removal from Filters", který publikoval Ing. Petr Rayman v časopise "BULK SOLIDS HANDLING" v čísle 2/2011. Stáhnout si ho můžete zde.

06.05.2011
Hledáte zaměstnání???
Naše společnost hledá pro pracoviště v Milevsku (nebo v Kladně) spolupracovníka na pozici "OBCHODNÍ MANAŽER". Pokud jste komunikativní člověk s dobrými vyjadřovacími schopnostmi a technickým přehledem, se znalostmi programů MS OFFICE a máte zájem o uplatnění v pestrém a zajímavém oboru, kontaktujte nás na tel. 382 522 115, příp. 389 771 804 (Ing. Petr Rayman). Podmínkou je řidičský průkaz skupiny "B" a solidní jednání a vystupování. Praxe v oboru těžké vzduchotechniky nebo v jiném příbuzném oboru a znalost anglického či německého jazyka jsou vítány.

strana 2/5   <--     -->  15.04.2021
Pozvánka na online webinář.
Společnost RAYMAN spol. s r.o. Kladno pořádá VII. ročník oborového odborného semináře na téma
„PNEUMATICKÁ DOPRAVA SYPKÝCH MATERIÁLŮ“
Seminář se bude konat formou online webináře v termínu 12.5.-13.5.2021 od 9:00 hod. a je určen pro odbornou veřejnost přicházející do styku s manipulací se sypkými volně loženými materiály – zejména pro projektanty a specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční pracovníky provozovatelů pneudopravních systémů. Pozvánka a registrace.
21.12.2020
Informujeme návštěvníky našich stránek, že jeden ze zakladatelů naší společnosti Ing. Petr Rayman odchází ke konci tohoto roku do důchodu a tedy končí se svou pravidelnou prací pro společnost. Jeho nástupkyní ve funkci jednatele a vedoucí Technické kanceláře Milevsko se stala Ing. Eva Raymanová.
P. Rayman počítá, že v případě potřeby vypomůže svým kolegům jako externí technický konzultant v oblasti pneumatické dopravy. Takto může v budoucnosti zúročit své bohaté zkušenosti v tomto zajímavém oboru.
“Za 28 let jsme vybudovali se svými společníky z nuly uznávanou inženýrskou společnost, která se stala respektovanou značkou na poli pneumatické dopravy jak v České, tak Slovenské republice,” říká p. Rayman. “Vyvinuli jsme téměř všechny druhy systémů a vlastních komponent pneumatických doprav, jako například komorové, průtokové a ejektorové podavače, fluidní dopravníky, řadu plnicích hubic a komponentů dopravních potrubí. Také jsme vyvinuli moderní a ekonomické pneudopravní systémy s fludními dopravníky, jako jsou systémy TOP FLUID, FLUID-COLL, FLOW-OFF nebo FILLCON,“ pokračuje. “Vždy jsem osobně dbal na energetickou úspornost a jednoduchost zařízení dodávaných naší společností, což přináší uživatelům mimo jiné úspory nákladů na provozní energie a údržbu,” dodává.
P. Rayman také vyzdvihuje, že je hrdý na novou rodinnou generaci, která je ochotná a schopná pokračovat v práci jeho i jeho bratra. To v dnešní době vůbec není běžná věc a tím více je třeba to ocenit.
11.09.2020
Do naší rodinné firmy se sídlem v Kladně přijmeme pracovníka na pozici „Servisní technik“.
Nabízíme dobré pracovní zázemí ve stabilní firmě s 25 letou tradicí v oboru pneumatické dopravy, dobrý pracovní kolektiv, pracovní dobu 7,5 hodiny denně, 5 týdnů dovolené, stravenky pro zaměstnance a individuální přístup k potřebám zaměstnance, který nabídne pouze rodinná firma.
Požadujeme:
Manuální zručnost a technické myšlení
Ochotu jezdit na služební cesty a provádět opravy přímo u zákazníka (ČR + SK)
Řidičský průkaz skupiny B
spolehlivost
Svářečský průkaz výhodou.
Náplň práce:
Opravy strojní části zařízení pneumatické dopravy
Mechanické práce na dílně v sídle firmy
Balící práce při expedici nového zařízení
Správa vozového parku firmy
Měsíční plat cca 27000 Kč + 13. a 14. plat.
01.04.2020
Informujeme naše obchodní partnery, že k 31. 3. 2020 došlo k dokončení procesu předávání naší společnosti na nastupující generaci. Od 1. dubna letošního roku budou naší společnost zastupovat tři jednatelé: p. Ing. Martin Rayman, pí. Ing. Iva Hornofová a sl. Ing. Eva Raymanová.

Dále došlo k posílení obchodní činnosti: druhým obchodním manažerem se stal p. Ing. Jan Vejvoda (tel. 389 771 094, e-mail vejvoda@rayman.cz, mobil 733 350 290).