RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

nadpis
jméno
e-mail
text
 

napište čísly jednadvatři (ochrana proti robotům)

Souhlasím s podmínkami použití osobních údajů (klikněte pro informace)
Zpracování osobních údajů je pouze v nezbytně nutném rozsahu pro vyřízení vašeho dotazu. Dále informace nebudou zpracovávány.

Запрос из России
15.02.2012 09:16
Дмитрий

Добрый день.
Беспокоит компания "Пневмомаш-Волга" из города Волгограда, Россия
Вы можете общаться на русском языке?
Есть потребность в проведении подбора воздуходувки Lutos для пневмотранспорта/


Historie firmy
30.12.2009 11:28
ing. Petr Rayman

Pane Dočkale,
omlouvám se za pozdní odpověď na Váš dotaz. Abych Vám pkud možno správně odpověděl, dotazoval jsem se svého otce. Zakladtelem firmy byl můj dědeček p. Václav Rayman. Pokud máme rodinné dokumenty a výpisy z matrik, náš rod se psal vždy s -y-. V době založení firmy (1919) se však můj děda a i další příbuzní začali psát s -j-, snad pod vlivem vzniku ČR a osamostatnění od Rakouska - Uherska. Ve 30. letech, kdy už překročil počet zaměstanců stanovený počet, bylo třeba zapsat firmu do obchodního rejstříku a tehdy se děda v osobním i služebním životě začal psát správně podle úředních dokumentů. U ostatních příbuzných toto nastalo na počátku II. svět. války, kdy bylo třeba dokladovat "nežidovský" původ. Můj otec se však od dětství (školní docházky) píše s -y-. Tak tolik na vysvětlenou, snad je to pro Vaší informaci dostatečné.

Petr Rayman


Historie firmy
09.11.2009 09:59
Petr Dočkal

Dobrý den,
internetové stránky jsem si prohlédl z důvodu shlédnutí předběžné pozvánky na oborový seminář. Vždy mně při čtení poutají celé stránky, nikoliv jen kontakty které hledám, čímž jsem rád věnoval pozornost mnohaleté a bohaté historii Vaší firmy. Nejsem, žel bohu jazykovědcem a nevím přesně, jak se jméno rodu Raymanů po jednotlivých generacích vyvíjelo. Nicméně bych se i přes to se vší úctou rád zeptal, jestli byl zakladatel firmy pan Václav Rayman (psáno s -y), jak je psáno v textu nebo Václav Rajman (psáno s -j), jak chápu dle fotografie z tabule, která byla umístěna před halou. Výuční list je pro mé srovnání těžko čitelný, proto Vám velice děkuji za odpověď.
S pozdravem a přáním příjemného dne

Petr Dočkalekonomika pneumatické dopravy
11.05.2009 10:51
Zuzana Fričerová

Dobrý den, studuji ve 3. ročníku Vysokou školu báňskou a píši bakalářskou práci na téma Řešení pískového hospodářství v dopravní organizaci (modernizaci stávajícího způsobz sušení písku). Chtěla bych se Vás zeptat zda byste mi nemohli poskytnout materiály na ekonomické zhodnocení návrhu pneumatické dopravy (vyčíslené celkové náklady).Děkuji za odpověď.


Tlakový podavač písku
20.06.2008 13:29
Petr Bohuslav

Děkuji za odpověď.


Tlakový podavač písku
04.06.2008 13:18
ing. Petr Rayman

Pane Bohuslave,
pokud máte na mysli komorový podavač, který je správně provozován, tak je tomu tak. Některé firmy používají (podle mého názoru zbytečně) přífuky po dopravní trase, které dopravovaný materiál údajně rozčlení na několik "zátek". Toto funguje v některých případech při dopravě plastových granulí, při dopravě písku k tomuto jevu patrně docházet nebude a dopraví se celý objem nádoby podavače naráz.


Tlakový podavač písku
29.05.2008 08:22
Petr Bohuslav

Dobrý den,
chtěl bych se Vás zeptat, zda při jednom taktu tlakového podavače je přepravované množství dopraveno až do zásobníku. Trasa je dlouhá 114 m horizontál a 23 m vertikál.


Tvar sila popílku
15.01.2008 06:30
Ing. Petr rayman

Vážený pane,
bohužel na Váš dotaz nemohu dát zásadní odpověď. Tvar sila závisí na mnoha faktorech a leží mimo oblast, které se naše firma věnuje. Optimální tvar závisí mimo jiné na výsledcích statického výpočtu, dispozičních a prostorových omezeních, potřeby podjeznosti sila, potřebné výšky výpadu nad terénem, možnostech přepravy sila apod. Podle mého názoru je tato problematika plně v kompetenci a odpovědnosti projektanta zařízení. Z hlediska provzdušnění popílku v sile je poměr průměru a výšky téměř libovolný. Vrcholový úhel výsypky může být při kvalitním provzdušnění od 60° do 170°, přičemž pro ocelová sila preferujeme vrcholový úhel 90°, pro betonová sila 164°.

Doufám, že Vám tato odpověď postačí pro Vaší práci.

S pozdravem

Ing. Petr Rayman
RAYMAN spol. s r. o. KladnoSila na uskladnění popílku z elektr. průmyslu
14.01.2008 15:32
Jindra

Vážený pane inženýre,
zajímá mě největší možný poměr mezi výškou a průměrem sila, do kterého se skladuje popílek. Jedná se o popílek z kotle elektrárny spalující uhlí a dopraven do sila pneumatickou dopravou.
Děkuji Jindra


Re: Pneudopravní zařízení
06.11.2007 07:52
Petr Rayman

Vážená slečno,
přečetl jsem si Váš dotaz a skutečně nevím, jak Vám účinně pomoci. Jednak nevím, co
myslíte uzavřenými, polouzavřenými a otevřenými pneudopravními systémy (snad
z pohledu na recyklaci dopravního plynu), jednak s Vámi musím souhlasit, že
literatury k pneumatické dopravě je poměrně málo. Mohu doporučit knihu
"Urban, Pneumatická doprava", SNTL 1964, příp. části knihy "Hejma, Budinský,
Vávra, Drkal - Vzduchotechnika v dřevozpracovávajícím průmyslu", SNTL Praha
1981 napsané p. Ing. A. Vávrou, CSc.

Pokud byste měla zájem a možnost navštívit naší firmu (buď v Kladně nebo
Milevsku), mohli bychom Vám poskytnout konzultaci k Vaší práci v sídle
firmy. Obecné informace o pneudopravě můžete čerpat i z našich internetových
stránek www.rayman.cz , příp. z portálu www.bulk-online.com.

Petr Rayman


page 1/4   -->