RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
fax: +420 312 247 621
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

  Pojezdný systém plnicí hubice MOVER
Pojezdný systém plnicí hubice „MOVER“ slouží k lineárnímu posunu plnicích či nakládacích hubic ve směru plnicích hrdel přepravníků volně ložených hmot.
 

 

  RK 12 1252 Samočinná plnící hubice SPHFK 300
Hubice je určena k plnění práškových a jemně zrnitých nevýbušných materiálů do silničních a železničních přepravníků volně ložených hmot s minimální prašností. Integrovaný filtr s regenerací zajišťuje vyčištění odsávaného vzduchu od mechanických nečistot. Podle potřeby se hubice dodává v provedení s různými typy stavoznaků.
 

 

  RK 12 1253 Plnící hubice SPH 300
Hubice je určena k bezprašnému plnění práškových a jemně zrnitých nevýbušných materiálů do silničních a železničních přepravníků volně ložených hmot. Podle potřeby se dodává v provedení s různými typy stavoznaků. Může být dodávána v provedení s integrovaným filtrem.
 

 

  RK 12 1254 Nakládací hubice SNH 300
Hubice je určena k expedici práškových a jemně zrnitých materiálů se sníženou prašností. Umožňuje volnou nakládku na ložnou plochu nákladního automobilu resp. železničního vagonu, příp. na volné prostranství. Podle potřeby se dodává v provedení s různými typy stavoznaků.
 

 

  RK 12 1255 Kombinovaná hubice SKH 300
Hubice je určena k bezprašnému plnění práškových a jemně zrnitých materiálů. Podle zvoleného režimu provozu umožňuje alternativně plnění do cisternových silničních a železničních přepravníků volně ložených hmot nebo volnou nakládku na ložnou plochu nákladního automobilu resp. železničního vagonu. Podle potřeby se dodává v provedení s různými typy stavoznaků.
 

 

  RK 12 1256 Plnící hubice SPHF 300
Vyvinut nový typ plnicí hubice s integrovaným filtrem. Hubice je určena k bezprašnému plnění práškových a jemně zrnitých nevýbušných materiálů do silničních a železničních přepravníků volně ložených hmot. Podle potřeby se dodává v provedení s různými typy stavoznaků.
 

 

  RK 12 1257 Samočinná plnící hubice s rozmetadlem SRH 300
Plnicí hubice SRH 300 je určena k bezprašnému plnění práškových a jemně zrnitých materiálů do silničních a železničních přepravníků volně ložených hmot. Instalované rozmetadlo slouží pro lepší vytížení přepravníků rozprostřením obtížně roztékavých materiálů po celé ploše nádoby přepravníku. Frekvenční měnič umožní nastavení optimálních otáček rozmetadla pro příslušný druh a vlastnosti expedovaného materiálu. Podle potřeby se hubice dodává v provedení s různými typy stavoznaků.
 

 

  RK 12 1258 Plnicí hubice SPHFn 300 R v nevýbušném provedení
Hubice je určena k bezprašnému plnění práškových a jemně zrnitých výbušných materiálů do silničních a železničních přepravníků volně ložených hmot či kontejnerů. Splňuje předpisy ATEX a byla úspěšně certifikována pro použití při expedici hnědouhelného MULTIPRACHU
 

 

  RK 12 1259 Samočinná plnicí hubice SPHRFn 300
Samočinná plnicí hubice s integrovaným filtrem SPHRFn 300 je určena pro plnění práškových a jemně zrnitých materiálů s velikostí zrna do 10 mm, které mohou ve směsi se vzduchem tvořit výbušnou atmosféru, do přepravníků volně ložených hmot.
 

 

  RK 12 1562 Elektrický lanový vrátek plnící hubice V 250
Elektrický lanový vrátek plnicí hubice je použitelný výhradně k polohování plnicí hubice, ke které byl dodán. Jeho použití pro jiné účely je možné jen s výslovným písemným souhlasem výrobce. V žádném případě není možné jeho použití pro pohon zařízení pro přepravu osob a břemen, na které se vztahuje vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb.
 

 

  RK 12 1563 Elektrický třílanový vrátek plnicí hubice
Elektrický lanový vrátek plnicí hubice je použitelný výhradně k polohování plnicí hubice, ke které byl dodán. Jeho použití pro jiné účely je možné jen s výslovným písemným souhlasem výrobce. V žádném případě není možné jeho použití pro pohon zařízení pro přepravu osob a břemen, na které se vztahuje vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb.
 

 

 


01.04.2020
Informujeme naše obchodní partnery, že k 31. 3. 2020 došlo k dokončení procesu předávání naší společnosti na nastupující generaci. Od 1. dubna letošního roku budou naší společnost zastupovat tři jednatelé: p. Ing. Martin Rayman, pí. Ing. Iva Hornofová a sl. Ing. Eva Raymanová.

Dále došlo k posílení obchodní činnosti: druhým obchodním manažerem se stal p. Ing. Jan Vejvoda (tel. 389 771 094, e-mail vejvoda@rayman.cz, mobil 733 350 290).
18.02.2019
Společnost RAYMAN spol. s r.o. Kladno pořádá VI. ročník oborového odborného semináře na téma: “Pneumatická doprava sypkých materiálů”. Seminář se bude konat v Milevsku v termínu 20.-21.3.2019 a je určen pro odbornou veřejnost přicházející do styku s manipulací se sypkými volně loženými materiály – zejména pro projektanty a specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční pracovníky provozovatelů pneudopravních systémů. Cílem semináře je seznámit účastníky se základy oboru, technickými řešeními jednotlivých aplikací a zkušenostmi získanými při návrhu, realizaci a uvádění pneudopravních zařízení do provozu.
01.06.2018
Slavíme 25 let firmy RAYMAN.

V časopise International Cement Review vyšel článek ing. Petra Raymana "The positives of runnig low".
16.04.2018
Změny ve vedení společnosti RAYMAN spol. s r. o.
Čas nelze zastavit a měří všem stejně. Z tohoto důvodu jsme v naší společnosti přikročili ke generační obměně. Jeden ze zakládajících společníků p. Ing. Tomáš Rayman se rozhodl o ukončení aktivního působení ve společnosti a odchodu do důchodu. Proto se vzdal ke dni 31. 1. 2018 své funkce jednatele a ředitele společnosti. Tu po něm převzal jeho syn, p. Ing. Martin Rayman. S Tomášem Raymanem se budeme nadále setkávat, neboť ve společnosti nadále bude působit jako konzultant a případně vykonávat úkony autorizovaného inženýra.