RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

  RK 12 0636 Klapkové uzávěry
Uzávěr se používá jako tlakový uzávěr výsypek mechanických a elektrických odlučovačů a tkaninových filtrů.
 

 

  RK 12 0637 Klapkové uzávěry
Uzávěr se používá jako tlakový uzávěr výsypek mechanických a elektrických odlučovačů a tkaninových filtrů s pneumatickým zajišťovacím zařízením.
 

 

  RK 12 0638 Odlehčovací ústrojí PU 310 A
Odlehčovací ústrojí zajišťuje konstrukci sila nebo zásobníku před nadměrným přetlakem nebo podtlakem vzduchu při pneumatickém plnění sila práškovým nebo jemně zrnitým materiálem nebo při jeho vyprazdňování tím, že při dosažení jištěného (konstrukčního) přetlaku nebo podtlaku sila propojí jištěný prostor s okolním ovzduším.
 

 

  RK 12 0639 Rozbočka dopravních potrubí
Rozbočka se používá k rozbočení dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použité uzavírací klapky (orientačně do +180 °C).
 

 

  RK 12 0640 Uzávěr dopravních potrubí
Uzávěr se používá k uzavírání dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použité uzavírací klapky (orientačně do +180 °C).
 

 

  RK 12 0641 Rozbočka dopravního potrubí symetrická
Rozbočka se používá k rozbočení dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použité uzavírací klapky (orientačně do 180 °C).
 

 

  RK 12 0643 Přifukovací materiálový uzávěr PMU
Uzávěr je určen k uzavírání dopravních potrubí pneudoprav a k případnému přifukování dopravního vzduchu do dopravního potrubí při dopravách práškových a jemně zrnitých materiálů komorovými, průtokovými, šnekovými či jinými podavači. Uzávěr není určen k dopravě hořlavého nebo výbušného materiálu.
 

 

  RK 12 0644 Překlápěcí rozbočka dopravních potrubí
Rozbočka se používá k rozbočení dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použitého klopného uzávěru a dosedacích ploch tělesa (orientačně do 200 °C).
 

 

  RK 12 0645 Sbočka dopravních potrubí
Sbočka se používá k sbočení dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použité uzavírací klapky (orientačně do 180 °C).
 

 

  RK 12 0646 Dvojitý odvzdušňovací uzávěr
Uzávěr se používá k uzavírání a dvoustupňovému otevírání odvzdušňovacího potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů, zejména při pouţití komorových podavačů, o teplotách dle pouţitých uzavíracích klapek (orientačně do 180 °C). Proces samostatného otevírání obou klapek je ovládán řídicím systémem ovládajícím komorový podavač nebo jiný pneudopravní systém.
 

 

  RK 12 0647 Sbočka dopravních potrubí překlápěcí
Sbočka se používá ke sbočení dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použitého klopného uzávěru a dosedacích ploch tělesa (orientačně do 200 °C).
 

 

  RK 12 0648 Klopný materiálový uzávěr KMU
Uzávěr se používá k uzavírání dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použitého klopného uzávěru a dosedacích ploch tělesa (orientačně do +200 °C). Je možno jej také použít jako odvzdušňovací uzávěr komorových podavačů.
 

 

  RK 12 0650 Koleno dopravního potrubí
Koleno se používá při pneumatické dopravě jako součást dopravního potrubí. Díky jeho konstrukčnímu provedení je zajištěno podstatné zvýšení životnosti oproti provedení klasickému. V případně dopravy vysoce abrazivních materiálů je kapsa kolena opatřena výstelkou ze speciální hmoty s vysokou odolností proti otěru. Výrobce doporučuje konzultovat použití pro konkrétní dopravované materiály a provozní podmínky zařízení.
 

 

  RK 12 0652 Koleno dopravního potrubí ostré
Koleno se používá při pneumatické dopravě jako součást dopravního potrubí. V případě dopravy vysoce abrazivních materiálů je výstupní hrdlo kolena dvouplášťové a je opatřeno výstelkou ze speciální hmoty s vysokou odolností proti otěru. Výrobce doporučuje konzultovat použití pro konkrétní dopravované materiály a provozní podmínky zařízení.
 

 

  RK 12 1070 Manofiltr DN 1 1/4
Manofiltr je určen k ochraně manometrů, pneumaticky ovládaných armatur a obdobných zařízení před zanesením prachem v dopravních potrubích pneumatických doprav, v podavačích práškových materiálů, zásobnících a všude tam, kde by mohlo dojít k jejich zanesení částicemi materiálu obsaženými v mediu.
 

 

  RK 12 1071 Provzdušňovací jehla
Jehla je určena k místnímu provzdušňování suchých, sypkých a nelepivých práškových a jemně zrnitých materiálů a k pneumatickému uvolňování kleneb z těchto materiálů, především ve výsypkách odlučovačů, filtrů a zásobníků.
 

 

  RK 12 1074 Pulsní jehla PJ
Pulsní jehla zajišťuje rozrušení klenby sypkého zrnitého nebo práškového materiálu ve výsypce sil, zásobníků sypkých materiálů, příp. výsypce filtrů a odlučovačů působením vzduchové tlakové vlny. Tím zajišťuje zlepšení výtoku materiálu z těchto zařízení.
 

 

  RK 12 1075 Zařízení pro odběr vzorků VZ 50-300
Společnost vyvinula nový výrobek - zařízení pro odběr vzorků VZ 50 - 300, RK 12 1075. 1. Zařízení je určeno k odběru vzorků materiálu ze skluzových potrubí, výpadových hlav pneumatických dopravních žlabů a podobných prostorů.
 

 

  RK 12 1076 Provzdušňovací tryska FLUID-JET
Společnost vyvinula nový užitečný výrobek - provzdušňovací trysku FLUID-JET, která v některých případech může nahradit plošná provzdušňovací zařízení. Při konstrukci provzdušňovací trysky je použito prvků a principů chráněných registrovaným užitným vzorem.
 

 

  RK 12 1350 Průtokový podavač
Průtokový podavač je určen k začlenění do strojního zařízení a je užíván k pneumatické dopravě sypkých práškových a jemně zrnitých materiálů s teplotou do 150 °C resp. do 200 °C dopravním vzduchem o parametrech stanovených projektem, a to pro dopravní výkony řádově desítky t/h a vzdálenosti řádově až stovky m a výšky řádově až desítky m. Hodí se zejména k dopravě stavebních hmot, keramických surovin, chemických produktů, popílků a pod., a to tam, kde není na závadu technologický zbytek dopravovaného materiálu v podavači.
 

 

  RK 12 1351 Středotlaký průtokový podavač
Podavač je určen k pneumatické dopravě sypkých práškových a jemně zrnitých materiálů s teplotou do 120 °C resp. do 200 °C tlakovým vzduchem o přetlaku do 70 kPa, a to pro dopravní výkony řádově desítky t/h a vzdálenosti řádově až 100 m a výšky řádově až 10 m. Hodí se zejména k dopravě práškových a jemně zrnitých stavebních hmot, keramických surovin, písku, chemických produktů, popílků a pod., a to tam, kde není na závadu technologický zbytek dopravovaného materiálu v podavači.
 

 

  RK 12 1355 Ejektorový podavač
Podavač je určen k začlenění do strojního zařízení. Slouží k pneumatické dopravě sypkých práškových a jemně zrnitých materiálů s teplotou do 200 °C dopravním vzduchem o parametrech stanovených projektem, a to pro dopravní výkony řádově jednotky t/h a dopravní vzdálenosti řádově desítky metrů. Podavač je konstruován dodavatelem pro parametry zadané objednatelem v rámci objednávky. Konečný rozměr podavače vždy vyplývá z návrhového výpočtu. Použití podavače v konkrétních podmínkách je nutné konzultovat s dodavatelem.
 

 

  RK 12 1401 Podavač středotlaký komorový SKP 230-R
Podavač je určen k pneumatické dopravě sypkých práškových a jemně zrnitých materiálů tlakovým vzduchem o přetlaku do 70 kPa, a to pro malé a velmi malé dopravní výkony a výkonnosti (řádově jednotky t/h) a malé dopravní vzdálenosti a výšky (řádově desítky m). Hodí se zejména k dopravě stavebních hmot, keramických surovin, některých chemických produktů, popílků a pod., a to tam, kde není na závadu malý technologický zbytek dopravovaného materiálu v podavači.
 

 

  RK 12 1411 Komorový podavač PKRH 1
Na trh byl uveden nový výrobek - komorový podavač PKRH 1. Přinášíme zde jeho stručný popis a fotodokumentaci.
 

 

  RK 12 1414 Středotlaký komorový podavač SKP-S-100
Komorový podavač slouží pro přetlakovou pneumatickou dopravu sypkých, práškových a jemně zrnitých nelepivých, nehořlavých a nevýbušných materiálů ve vznosu.
 

 

  RK 12 1416 Podavač komorový PKM
Podavač je určen k vysokotlaké přetlakové pneumatické dopravě sypkých, práškových nebo jemně zrnitých materiálů ve fluidním stavu. Podavač je tlakovou nádobou kategorie I., dimenzovanou podle ČSN EN 13445-3. V případě požadavku zákazníka, je možné, po konzultaci s projektantem dodavatele, dodat jako atyp. provedení podavač v kategorii II. Standardní provedení je zhotoveno z ocelového plechu konstrukční jakosti o zaručené svařitelnosti.
 

 

  RK 12 1417 Podavač komorový MICRO
Podavač je určen ke středotlaké nebo k vysokotlaké přetlakové pneumatické dopravě sypkých, práškových nebo jemně zrnitých materiálů ve fluidním stavu, zejména materiálů velmi jemných, ulpívajících na šikmých plochách.
 

 

  RK 12 1522 Pneumatické dopravní žlaby
Pneumatické dopravní žlaby slouží k dopravě suchých, nelepivých, fluidizace schopných práškových materiálů (např. cementů, mletých vápenců, popílků, práškových rud, některých druhů prášků PVC apod). Základní rozměrovou řadu tvoří velikosti 250, 350, 400 a 500. Po dohodě lze vyrobit další atypické rozměry žlabů.
 

 

  RK 12 1522.81 Otočná rozbočka pn. dopr. žlabů ORZ
Rozbočka se používá k rozbočení dopravních tras pneumatických dopravních žlabů. Vyrábí se v levém, pravém, nebo symetrickém provedení, vždy však s úhlem mezi výstupními hrdly 90°.
 

 

  RK 12 1530 Provzdušňovací skříně PSA
Provzdušňovací skříň je určena k provzdušňování sypkých suchých práškových a jemně zrnitých materiálů a k jejich uvedení do fluidního stavu.
 

 

  RK 12 1532 Provzdušňovací skříň PSO
Provzdušňovací skříň je určena k provzdušňování sypkých suchých práškových a jemně zrnitých materiálů a k jejich uvedení do fluidního stavu.
 

 

  RK 12 1533 Fluidní dopravník
Dopravník je určen k horizontální fluidní dopravě sypkých práškových a jemně zrnitých materiálů s max. teplotou do 150 °C resp. do 200°C, se sklonem 6 % dopravním vzduchem, a to pro dopravní výkony řádově desítky t/h a do vzdálenosti řádově desítek m. Hodí se zejména k dopravě stavebních hmot, keramických surovin, některých chemických produktů, popílků a pod. Jednotlivé díly dopravníku lze spojovat ve větší celky.
 

 

  RK 12 1535 Provzdušňovací skříň PSB
Provzdušňovací skříň je určena k provzdušňování sypkých suchých práškových a jemně zrnitých materiálů a k jejich uvedení do fluidního stavu. Užívá se k instalaci do skladovacích a homogenizačních sil a zásobníků a fluidních zařízení pneumatických doprav. Maximální teplota provzdušňovaného materiálu je podle provedení 120° C resp. 200° C.
 

 

  RK 12 1536 Fluidní dopravník FDT
Dopravník je určen k horizontální pneumatické dopravě suchých práškových nebo jemně zrnitých materiálů ve fluidním stavu. Materiál se dopravuje ve směru sklonu od vstupního k výstupnímu hrdlu dopravníku. Dopravník pracuje kontinuálně. Nejvyšší dovolený pracovní přetlak je do 250 kPa. Při požadavku na nižší pracovní přetlak do 50 kPa je možno použít fluidní dopravník FD podle technických podmínek RK 12 1533.
 

 

  RK 12 1537 Odvaděč odprašků OD
Odvaděč odprašků je určen k odvodu prachu zachyceného ve žlabových výsypkách filtrů či odlučovačů do navazujících dopravních nebo skladovacích zařízení. Je vhodný i pro vysoce abrazivní prachy. Materiál se dopravuje ve směru sklonu k výstupnímu hrdlu odvaděče. Odvaděč odprašků pracuje kontinuálně nebo cyklicky. Nejvyšší dovolený pracovní přetlak je do 50 kPa.
 

 

  RK 12 1551 Pneumatický vykladač PV
Vykladač slouží k vypouštění a ruční regulaci průtoku provzdušněných suchých sypkých práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotě do 100 °C, případně 150 °C dopravním vzduchem o přetlaku 50 až 600 kPa ze zásobníků, fluidních dopravníků a obdobných zařízení vybavených provzdušňovacím zařízením. Ovládá se pneumaticky tlakovým vzduchem o přetlaku 400 až 800 kPa. Stupeň otevření se reguluje ručně šroubem s ručním kolem v uzavřené poloze.
 

 

  RK 12 1552 Regulační vykladač RV
Regulační vykladač slouží pro dávkování suchých, sypkých a fluidzovatelných materiálů ze sil a zásobníků do technologických procesů.
 

 

  RK 12 1553 Vpádový uzávěr
Vpádový uzávěr slouží k uzavírání průtoku provzdušněných suchých sypkých práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotě do 80 °C (popřípadě do 150 °C) dopravním vzduchem o přetlaku 50 až 600 kPa ze zásobníků, fluidních dopravníků a obdobných zařízení vybavených provzdušňovacím zařízením. Ovládá se pneumaticky tlakovým vzduchem o přetlaku 500 až 800 kPa.
 

 

  RK 12 1554 Regulační vykladač RV TWIN
Dvojitý regulační vykladač RV TWIN je určen k vypouštění a automatické regulaci průtoku provzdušněných suchých sypkých a jemně zrnitých materiálů o teplotě do 100 °C (případně do 150 °C) tam, kde je požadována velká vykládací výkonnost. Dvojitý regulační vykladač je možno instalovat buď samostatně přímo na fluidních dopravníky či bočních odběry zásobníků a sil vybavených provzdušňovacím zařízením, nebo na jiné vypouštěcí či segregační komory. Je výhodnou náhradou rotačních regulačních válcových uzávěrů při požadavku na těsnost, odolnost a velký regulační rozsah.
 

 

  RK 12 1555 Osový vpádový uzávěr OVU
Osový vpádový uzávěr je určen k vpouštění provzdušněného materiálu z výsypek zásobníků, filtrů, fluidních dopravníků a obdobných zařízení vybavených provzdušňovacím zařízením do navazující technologie, nejčastěji do komorových podavačů. Skládá se z tělesa se vstupní a výstupní přírubou, pneupohonu a uzavírací kuželky.
 

 

  RK 12 4253 Odlučovač materiálu OMK
Odlučovač je určen k odloučení materiálu z proudu dopravního vzduchu.
 

 

  RK 12 4254 Expandér
Expandér je určen k usměrnění materiálu z pneudopravního potrubí do zásobníku nebo k odloučení materiálu z proudu dopravního vzduchu.
 

 

  RK 12 4255 Odlučovač materiálu OMC
Odlučovač je určen k odloučení materiálu z proudu dopravního vzduchu. Lze jej použít pouze jako součást technologického zařízení.
 

 

  RK 12 5180 Filtr FH
Filtry FH se používají k zachycování pevných prašných příměsí z proudících vzdušin odsávaných od zdrojů prašnosti.
 

 

  RK 12 5181 Filtr FKP
Filtry typu FKP lze používat pro odlučování veškerých suchých nevýbušných prachů z proudící vzdušiny. Tyto filtry lze vybavit různými druhy filtračních patron a splnit tak požadavky vyplývající z podmínek pro odprášení jednotlivých technologií. Konkrétní podmínky použití musí být stanoveny projektem. Doporučujeme projekt při zpracování konzultovat s výrobcem filtru a stanovit po dohodě parametry filtru.
 

 

  RK 12 9101 Výhybka potrubní pošty VPP
Výhybka se používá k rozbočení nebo sbočení potrubních tras potrubní pošty. Je navržena pro těžký průmyslový provoz
 

 

  RK 12 9102 Vykládací stanice BIG-BAGŮ VSB 1
Vykládací stanice BIG-BAGů VSB1 slouží k zavěšení a vyprazdňování velkoobjemových vaků (BIG-BAG). Je navržena pro BIG-BAGy o objemu 1 m3 (rozměry 1000 x 1000 x 1000 mm) s hmotností max. 1100 kg.
 

 

  Segregační komora SKZ do pneumatických dopravních žlabů
Segregační komora slouží k separaci těžkých příměsí (hroudy, nedomelky, kameny, zbytky mlecích koulí apod.) ze sypkých materiálů, jako jsou cement, popílek, mletá vápna, mleté vápence, struska, sádra a podobně.
 

 

 


13.04.2022
Představujeme nový pojezdný systém hubice „SHIFTER“.

Více informací naleznete ve zpravodaji č. 43 Technické podmínky a 3D model pojezdu naleznete v katalogu hubic.
15.04.2021
Pozvánka na online webinář.
Společnost RAYMAN spol. s r.o. Kladno pořádá VII. ročník oborového odborného semináře na téma
„PNEUMATICKÁ DOPRAVA SYPKÝCH MATERIÁLŮ“
Seminář se bude konat formou online webináře v termínu 12.5.-13.5.2021 od 9:00 hod. a je určen pro odbornou veřejnost přicházející do styku s manipulací se sypkými volně loženými materiály – zejména pro projektanty a specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční pracovníky provozovatelů pneudopravních systémů. Pozvánka a registrace.
21.12.2020
Informujeme návštěvníky našich stránek, že jeden ze zakladatelů naší společnosti Ing. Petr Rayman odchází ke konci tohoto roku do důchodu a tedy končí se svou pravidelnou prací pro společnost. Jeho nástupkyní ve funkci jednatele a vedoucí Technické kanceláře Milevsko se stala Ing. Eva Raymanová.
P. Rayman počítá, že v případě potřeby vypomůže svým kolegům jako externí technický konzultant v oblasti pneumatické dopravy. Takto může v budoucnosti zúročit své bohaté zkušenosti v tomto zajímavém oboru.
“Za 28 let jsme vybudovali se svými společníky z nuly uznávanou inženýrskou společnost, která se stala respektovanou značkou na poli pneumatické dopravy jak v České, tak Slovenské republice,” říká p. Rayman. “Vyvinuli jsme téměř všechny druhy systémů a vlastních komponent pneumatických doprav, jako například komorové, průtokové a ejektorové podavače, fluidní dopravníky, řadu plnicích hubic a komponentů dopravních potrubí. Také jsme vyvinuli moderní a ekonomické pneudopravní systémy s fludními dopravníky, jako jsou systémy TOP FLUID, FLUID-COLL, FLOW-OFF nebo FILLCON,“ pokračuje. “Vždy jsem osobně dbal na energetickou úspornost a jednoduchost zařízení dodávaných naší společností, což přináší uživatelům mimo jiné úspory nákladů na provozní energie a údržbu,” dodává.
P. Rayman také vyzdvihuje, že je hrdý na novou rodinnou generaci, která je ochotná a schopná pokračovat v práci jeho i jeho bratra. To v dnešní době vůbec není běžná věc a tím více je třeba to ocenit.
11.09.2020
Do naší rodinné firmy se sídlem v Kladně přijmeme pracovníka na pozici „Servisní technik“.
Nabízíme dobré pracovní zázemí ve stabilní firmě s 25 letou tradicí v oboru pneumatické dopravy, dobrý pracovní kolektiv, pracovní dobu 7,5 hodiny denně, 5 týdnů dovolené, stravenky pro zaměstnance a individuální přístup k potřebám zaměstnance, který nabídne pouze rodinná firma.
Požadujeme:
Manuální zručnost a technické myšlení
Ochotu jezdit na služební cesty a provádět opravy přímo u zákazníka (ČR + SK)
Řidičský průkaz skupiny B
spolehlivost
Svářečský průkaz výhodou.
Náplň práce:
Opravy strojní části zařízení pneumatické dopravy
Mechanické práce na dílně v sídle firmy
Balící práce při expedici nového zařízení
Správa vozového parku firmy
Měsíční plat cca 27000 Kč + 13. a 14. plat.