RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

Historie firmy

Pokládáme za vhodné seznámit návštěvníky těchto webových stránek s historií společnosti RAYMAN  spol. s r. o. Kladno a s kořeny, ze kterých vyrůstá.
Společnost RAYMAN  spol. s r. o. Kladno je rodinná firma, která navazuje na podnikatelské aktivity dědečka dnešních společníků firmy, pana Václava Raymana (*1891 - +1966), zámečnického mistra z Kladna. Ten po vyučení zámečníkem získal výuční list v r. 1909.  Další odborné zkušenosti a praxi nabyl na zkušené - tzv. vandru - v Rakousku a ve strojní údržbě v kladenských hutích, kde pracoval po dobu první světové války. Po  jejím skončení se osamostatnil a založil v r. 1919 v Kladně zámečnickou živnost. Ta se postupně rozrostla až na dvě zámečnické provozovny – obrobnu a konstrukčně-montážní halu - v r. 1939. Výrobní náplň tvořily jak stavební zámečnické práce (vrata, ploty, ocelové konstrukce, ocelové svinovací rolety), tak i rozličné mechanismy pro kladenské železárny, visuté pojezdné drážky pro jatka, mechanické stolice pro stahování kruponů, ocelové kiosky, ocelové elektrorozvaděče, ocelové konstrukce průmyslových pecí, posuvná mechanická vrata apod. Pan Rayman cílevědomě úspěšně rozvíjel podnik i po 2. světové válce až do politickými poměry vynuceného předání firmy do tehdy ustanoveného Sdruženého komunálního podniku v Kladně ke dni 1.1. 1950. V té době zaměstnával několik desítek pracovníků.
Ke strojírenství vedl i obě své děti, dceru Ludmilu a syna Václava. Oba vystudovali Vyšší průmyslovou školu strojní v Kladně a syn po válce i Strojní fakultu ČVUT Praha. Pan Václav Rayman byl všeobecné uznávaným odborníkem, starostou Společenstva zámečníků na Kladně (předsedou cechu zámečníků), a mj. i členem představenstva tehdejší kladenské Hospodářské záložny.
Za situace dané politickým a hospodářským systémem 50. let pracoval pan Ing. Václav Rayman ml. (*1925) po vysokoškolských studiích ve vývojovém oddělení ČKD Praha, po absolvování základní vojenské služby pak při výstavbě papíren ve Štětí a od r. 1954  po dobu třiceti let v ZVVZ Milevsko. Zde se intenzivně věnoval jako vedoucí vývojový pracovník především oboru pneumatické dopravy, mezizávodové železniční a silniční přepravy práškových a jemně zrnitých materiálů a pneumatického vyskladňování sypkých materiálů ze zásobních sil. V tomto oboru publikoval množství článků v odborných časopisech a výsledky své práce prezentoval na četných konferencích v tuzemsku i zahraničí. Je autorem mnohých patentů z oboru pneumatické dopravy. Jako vývojový pracovník položil teoretické základy dopravy sypkých materiálů průtokovým podavačem a tento systém na několika zařízeních ověřil i v praxi. Přestože v té době nebyla ekonomie provozu zařízení náležitě oceňována, vždy dbal, aby jím navržená zařízení byla investičně a zejména provozně ekonomická, a to jak náklady na energii, tak na údržbu. V roce 1984 přešel ze ZVVZ Milevsko do Podnikového ředitelství Hutního projektu Praha, kde pracoval jako hlavní specialista do r. 1990, kdy odešel do důchodu. V důchodu pak vykonával na živnostenský list nadále po dobu přes 10 roků ve svém oboru inženýrskou činnost, zejména jako konzultant a výpočtář.
Pokračovateli strojařské rodinné tradice se stali vystudováním Strojní fakulty ČVUT Praha vnuci zakladatele podnikání v rodině, tj. oba synové p. Ing. Václava Raymana. Starší syn, Ing. Tomáš Rayman (*1953), pracoval od r. 1976 do r. 1991 v Hutním projektu, závod Praha, jako samostatný projektant odprašovacích a větracích systémů, mladší, Ing. Petr Rayman (*1957), pracoval od r. 1981 do r. 1992 v ZVVZ Milevsko zprvu jako konstruktér v oboru pneumatické dopravy a později jako samostatný projektant větracích systémů.
Impulsem pro spojení profesních životů obou bratří byly společenské změny po roce 1989 a navrácení dvou zchátralých restituovaných dílenských objektů v Kladně v roce 1991, avšak bez jakéhokoliv dílenského vybavení. Již v roce 1990 získal Ing. Tomáš Rayman živnostenský list na provádění projektové a inženýrské činnosti. Po prodeji jednoho z restituovaných objektů a majetkovém vypořádání druhého objektu založili bratři Petr a Tomáš se svou manželkou Květoslavou v  r. 1993 společnost RAYMAN  spol. s r. o. Kladno, jejíž sídlo je v Ocelárenské ulici v Kladně, kde sídlí vedení podniku a technická kancelář. Souběžně byla založena v Milevsku projekčně – konstrukční kancelář, která zpočátku sídlila v pronajatých prostorách, nyní sídlí v samostatné vlastní zrekonstruované budově.
Kořeny dlouholetého úspěšného rozvoje společnosti RAYMAN  spol s r. o. Kladno lze spatřit v navázání na hodnoty podnikatelského prostředí první republiky, jako je podnikatelská poctivost, vysoká technická úroveň produkce, soustavný cílevědomý vývoj, spolehlivost a provozní hospodárnost dodávek strojně-technologických zařízení. Vycházení vstříc potřebám zákazníků a dodržování daného slova (i nepsaného) je samozřejmostí. Tyto hodnoty byly přenášeny generacemi až do podnikání v současné společnosti, kde krédem je mj. platební kázeň, dodržování sjednaných termínů, technických a obchodních podmínek, vysoká technická úroveň prvků a zařízení, nízké pořizovací náklady, vysoká efektivnost a provozní spolehlivost a životnost zařízení.13.04.2022
Představujeme nový pojezdný systém hubice „SHIFTER“.

Více informací naleznete ve zpravodaji č. 43 Technické podmínky a 3D model pojezdu naleznete v katalogu hubic.
15.04.2021
Pozvánka na online webinář.
Společnost RAYMAN spol. s r.o. Kladno pořádá VII. ročník oborového odborného semináře na téma
„PNEUMATICKÁ DOPRAVA SYPKÝCH MATERIÁLŮ“
Seminář se bude konat formou online webináře v termínu 12.5.-13.5.2021 od 9:00 hod. a je určen pro odbornou veřejnost přicházející do styku s manipulací se sypkými volně loženými materiály – zejména pro projektanty a specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční pracovníky provozovatelů pneudopravních systémů. Pozvánka a registrace.
21.12.2020
Informujeme návštěvníky našich stránek, že jeden ze zakladatelů naší společnosti Ing. Petr Rayman odchází ke konci tohoto roku do důchodu a tedy končí se svou pravidelnou prací pro společnost. Jeho nástupkyní ve funkci jednatele a vedoucí Technické kanceláře Milevsko se stala Ing. Eva Raymanová.
P. Rayman počítá, že v případě potřeby vypomůže svým kolegům jako externí technický konzultant v oblasti pneumatické dopravy. Takto může v budoucnosti zúročit své bohaté zkušenosti v tomto zajímavém oboru.
“Za 28 let jsme vybudovali se svými společníky z nuly uznávanou inženýrskou společnost, která se stala respektovanou značkou na poli pneumatické dopravy jak v České, tak Slovenské republice,” říká p. Rayman. “Vyvinuli jsme téměř všechny druhy systémů a vlastních komponent pneumatických doprav, jako například komorové, průtokové a ejektorové podavače, fluidní dopravníky, řadu plnicích hubic a komponentů dopravních potrubí. Také jsme vyvinuli moderní a ekonomické pneudopravní systémy s fludními dopravníky, jako jsou systémy TOP FLUID, FLUID-COLL, FLOW-OFF nebo FILLCON,“ pokračuje. “Vždy jsem osobně dbal na energetickou úspornost a jednoduchost zařízení dodávaných naší společností, což přináší uživatelům mimo jiné úspory nákladů na provozní energie a údržbu,” dodává.
P. Rayman také vyzdvihuje, že je hrdý na novou rodinnou generaci, která je ochotná a schopná pokračovat v práci jeho i jeho bratra. To v dnešní době vůbec není běžná věc a tím více je třeba to ocenit.
11.09.2020
Do naší rodinné firmy se sídlem v Kladně přijmeme pracovníka na pozici „Servisní technik“.
Nabízíme dobré pracovní zázemí ve stabilní firmě s 25 letou tradicí v oboru pneumatické dopravy, dobrý pracovní kolektiv, pracovní dobu 7,5 hodiny denně, 5 týdnů dovolené, stravenky pro zaměstnance a individuální přístup k potřebám zaměstnance, který nabídne pouze rodinná firma.
Požadujeme:
Manuální zručnost a technické myšlení
Ochotu jezdit na služební cesty a provádět opravy přímo u zákazníka (ČR + SK)
Řidičský průkaz skupiny B
spolehlivost
Svářečský průkaz výhodou.
Náplň práce:
Opravy strojní části zařízení pneumatické dopravy
Mechanické práce na dílně v sídle firmy
Balící práce při expedici nového zařízení
Správa vozového parku firmy
Měsíční plat cca 27000 Kč + 13. a 14. plat.