RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
fax: +420 312 247 621
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

Reference

Výběr referencí společnosti RAYMAN spol. s r. o. Kladno:


Průtokový podavač:
1. TEKO a. s. Košice(SK) – pneudoprava sorbentu (vápna) ze sila do denního zásobníku (pro ENERGYCO Košice)
2. ČEZ Elektrárna Ledvice – doprava mletého vápna ze sila do provozního zásobníku
3. US Steel a. s. Košice (SK) – pneudoprava vysokopecních odprašků ze sila průtokovým podavačem (pro ILD Košice)
4. Cementárna Slansty (Rusko) – pneudoprava pecních odprašků z filtru do zásobníku průtokovým podavačem


Komorový podavač:
1. Cembrit Šumperk a. s. – pneudoprava cementu komorovým podavačem PKRH 1,2
2. ILD SK s. r. o. Košice – pneudoprava dolomitu komorovým podavačem PKRH 1,2
3. Remeslo Žiar n. H., s.r. o. – pneudoprava řezného prachu komorovým podavačem PKM 100


Ejektorový a rotační podavač:
1. Aireko Plus s. r. o. – dávkování a pneumatická doprava sody ejektorem ve Spalovně průmyslových odpadů v Ostravě
2. Agrico s. r. o. Třeboň – pneudoprava krmiva kaprovitých ryb ejektorovým podavačem
3. Fides Agro s. r. o. Šardice – pneudoprava krmných směsí rotačním podavačem
4. Europack Dunajská Streda - pneumatická doprava polystyrénového granulátu rotačním podavačem


Podtlaková doprava – systém VACUTECH:
1. SECO Jičín – pneudoprava odprašků od filtrů
2. ECOCOAL Ostrava – pneudoprava odprašků z kontejnerů


Fluidní doprava:
1. VČS a. s. Tmaň - dodávka pneumatického dopravního žlabu pro dopravu vápence
2. VČS a. s. Tmaň - fluidní dopravníky pro dopravu vápence D10 ze sila při expedici
3. Yunus Emre (Turecko) – fluidní dopravníky pro dopravu popílku ze sil do plnicích hubic (pro Vítkovice)
4. Teplárna a. s. Strakonice – fluidní dopravník pro dopravu popílku ze zásobníku do plnicí hubice a míchacího šneku


Provzdušňovací systémy:
1. Vápenka Čertovy schody a. s. - provzdušňování sila vápence o průměru 8 m
2. Cementárny a vápenky Prachovice - provzdušňování dvou sil cementu o průměru 8 m
3. Yunus Emre Turecko – provzdušňování sil popílku o průměru 20 m (pro Vítkovice)
4. ČEZ Elektrárna Ledvice - provzdušňování sila popílku o průměru 20 m

Plnicí hubice:
1. Teplárna Strakonice a. s. – expedice popílku plnicí hubicí SPHF 300 s utěsněním hrdla přepravníku
2. Dolakm Šuja (SK) – expedice dolomitického vápence plnicí hubicí SPH 300
3. ČOV Brno Modřice – expedice vodárenských kalů plnicí hubicí SPHFn 300
4. SECO Jičín - expedice slévárenských odprašků nakládací hubicí SNH


Kombinovaná doprava – systémy TOPFLUID a FLUIDCOLL:

1. Lasselsberger a. s. Meclov – pneudoprava mletého živce průtokovým podavačem a fluidním dopravníkem (systém TOPFLUID)
2. Aireko Plus s. r. o. – oprava pneumatické dopravy popílku od kotle K8 v Dalkii Kolín (systém FLUIDCOLL)


Plnění přepravníků – systém FILLCON:
1. Vápenka Vitošov – expedice páleného vápna do silničních přepravníků01.04.2020
Informujeme naše obchodní partnery, že k 31. 3. 2020 došlo k dokončení procesu předávání naší společnosti na nastupující generaci. Od 1. dubna letošního roku budou naší společnost zastupovat tři jednatelé: p. Ing. Martin Rayman, pí. Ing. Iva Hornofová a sl. Ing. Eva Raymanová.

Dále došlo k posílení obchodní činnosti: druhým obchodním manažerem se stal p. Ing. Jan Vejvoda (tel. 389 771 094, e-mail vejvoda@rayman.cz, mobil 733 350 290).
18.02.2019
Společnost RAYMAN spol. s r.o. Kladno pořádá VI. ročník oborového odborného semináře na téma: “Pneumatická doprava sypkých materiálů”. Seminář se bude konat v Milevsku v termínu 20.-21.3.2019 a je určen pro odbornou veřejnost přicházející do styku s manipulací se sypkými volně loženými materiály – zejména pro projektanty a specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční pracovníky provozovatelů pneudopravních systémů. Cílem semináře je seznámit účastníky se základy oboru, technickými řešeními jednotlivých aplikací a zkušenostmi získanými při návrhu, realizaci a uvádění pneudopravních zařízení do provozu.
01.06.2018
Slavíme 25 let firmy RAYMAN.

V časopise International Cement Review vyšel článek ing. Petra Raymana "The positives of runnig low".
16.04.2018
Změny ve vedení společnosti RAYMAN spol. s r. o.
Čas nelze zastavit a měří všem stejně. Z tohoto důvodu jsme v naší společnosti přikročili ke generační obměně. Jeden ze zakládajících společníků p. Ing. Tomáš Rayman se rozhodl o ukončení aktivního působení ve společnosti a odchodu do důchodu. Proto se vzdal ke dni 31. 1. 2018 své funkce jednatele a ředitele společnosti. Tu po něm převzal jeho syn, p. Ing. Martin Rayman. S Tomášem Raymanem se budeme nadále setkávat, neboť ve společnosti nadále bude působit jako konzultant a případně vykonávat úkony autorizovaného inženýra.