RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
fax: +420 312 247 621
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

Profil firmy

Společnost RAYMAN spol. s r. o. se sídlem v Kladně je česká inženýrská firma založená v r. l993. Svojí činností navazuje na rodinnou tradici živnosti založené Václavem Raymanem, zámečnickým mistrem v r. 1919 v Kladně. Společnost vyvíjí své aktivity především v oblasti pneumatické dopravy sypkých materiálů, ale i odprašování a lehké vzduchotechniky. Při své činnosti vychází z odborné kvalifikace a dlouholetých zkušeností svých pracovníků v těchto oborech, které jsou neustále doplňovány o poslední poznatky. Vedoucí pracovníci firmy jsou autorizovanými inženýry v oboru "technika prostředí staveb".

Společnost realizuje zakázky od velmi malých finančních objemů, jako jsou technické pomoci a dodávky drobných dílů a zařízení, až po zařízení s hodnotou v řádu stovek tisíc €. Zakázky ve všech oborech své činnosti zajišťuje od vypracování studie a projektu pro stavební povolení přes realizační a dodavatelskou dokumentaci, dodávky strojů a zařízení až po zaregulování zařízení a jeho uvedení do provozu.

Společnost RAYMAN spol. s r. o. se zaměřuje především na zpracování projektů a na realizaci dodávek “na klíč” zařízení pneumatických doprav suchých práškových a granulovaných materiálů (cement, vápno, popílek, chemické produkty, plastické hmoty a pod.) a jejich odprašků ve stavebním a keramickém průmyslu, cementárnách, hutních, chemických a energetických provozech. Firma rovněž projektuje a dodává “na klíč” zařízení pro expedici uvedených volně ložených materiálů.

Společnost rovněž vyrábí a dodává komponenty pneumatických dopravních zařízení pro manipulaci s práškovými a zrnitými materiály, jako jsou komorové a průtokové podavače, ejektory, zařízení pro fluidní dopravu, potrubní rozbočky, plnicí hubice silničních a železničních přepravníků, filtry pro odprášení plnicích hubic a zařízení pneumatických doprav, pojistná ústrojí zásobníků, provzdušňovací zařízení sil a zásobníků apod. Je připravena na požadavek zákazníka vyvinout, zkonstruovat a vyrobit i atypické díly těchto zařízení nebo svůj typový výrobek upravit, pozměnit a přizpůsobit požadavku zákazníka nebo daným technickým podmínkám.

Společnost RAYMAN spol. s r. o. projektuje a zajišťuje dodávky a montáž odprašovacích zařízení ve stavebním průmyslu, betonárkách, cenentárnách, obalovnách drti, hutních a průmyslových provozech, teplárnách a jiných energetických provozech, a to zejména, ale nikoli jenom, v souvislosti s realizovanými zařízeními pneumatické dopravy. Není přitom svázána ani jinak propojena s některým výrobcem filtrů, což jí dává volnost a možnost nabídnout zákazníkovi nejvhodnější technické řešení a pro realizaci použít filtr toho výrobce, který pro daný případ nabízí technicky či cenově nejvýhodnější zařízení.

Dále společnost RAYMAN spol. s r. o. projektuje a dodává na klíč větrací zařízení. V minulosti již projektovala a realizovala větrání restaurací, kuchyní, hotelů, obchodů, administrativních budov, velínů a dozoren průmyslových zařízení, výrobních prostor masokombinátů a pivovarů a dalších průmyslových prostor. Rovněž tyto akce zajišťuje od vypracování studie a projektu pro stavební povolení přes realizační dokumentaci, dodávky strojů a zařízení až po zaregulování zařízení a jeho uvedení do provozu.

Společnost RAYMAN spol. s r. o. navrhuje zařízení vždy s ohledem na vysokou užitnou hodnotu při nízkých investičních, provozních a energetických nákladech a s ohledem na splnění vysokých požadavků na hygienu práce a ekologii. Přitom dává přednost vlastním technickým řešením a zařízení navrhuje pro každou akci podle konkrétních potřeb a požadavků zákazníka “na míru”.

Naše společnost si zvolila za svůj prvořadý cíl spokojeného zákazníka provozujícího zařízení na vysoké technické úrovni, které splňuje energetické i ekologické požadavky 21. století. Klíčem k dosažení tohoto cíle je striktní dodržování psaných i nepsaných dohod, stejně jako otevřená technická jednání nezakrývající možné technické problémy a jejich důsledky. Samozřejmostí je i přesné dodržování technických, termínových i finančních závazků.

Odborní pracovníci společnosti RAYMAN spol. s r. o. rádi poskytnou všem případným zákazníkům konzultaci při řešení problémů v oblasti vzduchotechniky, odprašování a pneumatické dopravy a doporučí optimální řešení.01.04.2020
Informujeme naše obchodní partnery, že k 31. 3. 2020 došlo k dokončení procesu předávání naší společnosti na nastupující generaci. Od 1. dubna letošního roku budou naší společnost zastupovat tři jednatelé: p. Ing. Martin Rayman, pí. Ing. Iva Hornofová a sl. Ing. Eva Raymanová.

Dále došlo k posílení obchodní činnosti: druhým obchodním manažerem se stal p. Ing. Jan Vejvoda (tel. 389 771 094, e-mail vejvoda@rayman.cz, mobil 733 350 290).
18.02.2019
Společnost RAYMAN spol. s r.o. Kladno pořádá VI. ročník oborového odborného semináře na téma: “Pneumatická doprava sypkých materiálů”. Seminář se bude konat v Milevsku v termínu 20.-21.3.2019 a je určen pro odbornou veřejnost přicházející do styku s manipulací se sypkými volně loženými materiály – zejména pro projektanty a specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční pracovníky provozovatelů pneudopravních systémů. Cílem semináře je seznámit účastníky se základy oboru, technickými řešeními jednotlivých aplikací a zkušenostmi získanými při návrhu, realizaci a uvádění pneudopravních zařízení do provozu.
01.06.2018
Slavíme 25 let firmy RAYMAN.

V časopise International Cement Review vyšel článek ing. Petra Raymana "The positives of runnig low".
16.04.2018
Změny ve vedení společnosti RAYMAN spol. s r. o.
Čas nelze zastavit a měří všem stejně. Z tohoto důvodu jsme v naší společnosti přikročili ke generační obměně. Jeden ze zakládajících společníků p. Ing. Tomáš Rayman se rozhodl o ukončení aktivního působení ve společnosti a odchodu do důchodu. Proto se vzdal ke dni 31. 1. 2018 své funkce jednatele a ředitele společnosti. Tu po něm převzal jeho syn, p. Ing. Martin Rayman. S Tomášem Raymanem se budeme nadále setkávat, neboť ve společnosti nadále bude působit jako konzultant a případně vykonávat úkony autorizovaného inženýra.