RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

Potrubní pošta-Potrubní pošta RAYMAN

Potrubní pošta RAYMAN

Potrubní pošta, jinak také pneumatická pošta nebo vzduchová pošta je speciální pneumatický dopravní systém, v němž jsou zásilky ve speciálních pouzdrech dopravovány s využitím tlakové energie dopravního vzduchu dopravním potrubím na vzdálenosti desítek až tisíců metrů.

Systémy potrubní pošty mají poměrně dlouhou tradici. První systém potrubní pošty byl zprovozněn v Londýně v r. 1853. V Praze byl systém potrubní pošty zprovozněn v r. 1887 (pro veřejnost otevřena v r. 1899) a byl, až do povodní v r. 2002 posledním funkčním městským systémem s celkovou délkou do 60 km. S rozvojem pozemní dopravy a zejména elektronizace v posledních desetiletích 20. století význam potrubní pošty upadal. K renesanci potrubní pošty došlo v posledních desetiletích zejména v souvislosti s rostoucím tlakem na snižování mzdových nákladů v průmyslových provozech.

Potrubní pošta dnes nachází uplatnění jako firemní pneumatický dopravní systém k dopravě originálů dokumentů (včetně peněz v nákupních centrech a bankách), drobného materiálu (například vzorků ve zdravotnictví) a materiálových vzorků v průmyslu (vzorky přijatých surovin, vzorky expedovaných sypkých materiálů, vzorky z výroby v hutnictví, gumárenství a chemickém průmyslu.K hlavním výhodám potrubní pošty patří rychlá a bezpečná přeprava různých materiálů a vzorků mezi pracovišti. Dále je to úspora času a práce zaměstnanců (snižování mzdových nákladů) a nákladů na logistiku. Díky propojení potrubní pošty s elektronickými řídicími systémy dochází ke zvýšení kvality přepravních procesů jejich vyhodnocování a evidence, dále k zefektivnění a k umožnění centralizace laboratoří. Nezanedbatelnou výhodou jsou relativně nízké počáteční náklady a rychlá návratnost investice. 

Z výše uvedeného rozboru použití vyplývá, že systémy potrubní pošty (zejména odesílací a přijímací stanice) mohou být navrženy a vyrobeny buď v komfortním (pro obchody, banky, nemocnice) nebo průmyslovém provedení. Systémy potrubní pošty většinou sestávají z odesílací stanice, příjmové stanice, dopravních pouzder, dopravního potrubí, zdroje dopravního vzduchu a řídicího systému. Potrubní pošta se navrhuje buď jako jednosměrná nebo obousměrná. V jednosměrných systémech je pouzdro dopravováno v dopravním potrubí vždy ve stejném směru a nazpět k odesílací stanici je buď převáženo ručně, nebo je dopravováno zpětným dopravním potrubí. V obousměrném systému potrubní pošty je přepravní pouzdro dopravováno jedním potrubím oběma směry a stanice na obou koncích slouží současně jako odesílací i přijímací.

Odesílací a příjmové stanice musí být navrženy tak, aby zajistily bezpečné vložení a vyjmutí přepravního pouzdra do systému potrubní pošty. Často bývají vybaveny signalizací (světelnou, akustickou) předpokládaného provozu stanice, někdy též  klávesnicí pro volbu cílové stanice.
Dopravní pouzdra se používají v různých provedeních – většinou jsou plastová, příp. hliníková pro použití v těžších provozech.  Zásadou je, že přepravní pouzdro musí být bytelné, lehké, těsné a musí být opatřeno kvalitní těsnicí plochou pro zabezpečení spolehlivého utěsnění pouzdra v trubce dopravního potrubí.

Dopravní potrubí se používají v rozsahu světlostí od DN 50 do DN 125, výjimečně i mimo toto rozmezí. Jsou navrhována většinou ze svařovaných nerezových trubek (pro venkovní a průmyslové použití), lze se však setkat i s dopravními potrubími z ocelových trub černých, z plastů (PVC, plexisklo apod.). Plastová potrubí by se měla používat pouze pro systémy s malou četností provozu instalované v budovách nebo kolektorových kanálech. Trubky dopravních potrubí se spojují většinou převlečnými potrubními spojkami. Při tom je třeba dbát na dokonalé dosednutí konců trub tak, aby se na vnitřní ploše potrubí nevytvořil vrub, a dále na kompenzaci teplotních dilatací a na vodivé propojení a uzemnění celého dopravního potrubí.  Ohyby dopravních potrubí musí být provedeny trubkovými ohyby pozvolně, nikoli ostrými koleny. Do dopravních potrubí bývají vřazeny speciální rozbočky a sbočky pro možnost dopravy z jednoho místa na míst více, nebo z více míst do jednoho místa. Rozbočky a sbočky se přestavují buď elektricky, nebo pneumaticky.

Jako zdroj dopravního vzduchu jsou ve většině případů používána dmychadla, a to buď Rootsova nebo s bočním kanálem. Dmychadla se instalují s potřebnými armaturami a potrubím do dmychadlových stanic, které umožní jejich snadnou reverzaci při použití v obousměrných systémech potrubní pošty.  

Řídicí systémy potrubní pošty zajišťují bezpečnou volbu dopravní trasy, potřebnou signalizaci, detekci přepravního pouzdra v trase, volbu směru dopravy a spouštění zdroje dopravního vzduchu. Indikace vložení pouzdra do dopravního potrubí je buď indukčním čidlem, světelnou závorou nebo signálem čipu v přepravním pouzdře. Očipování pouzder umožní přepravu vždy stejných pouzder do stejných stanic a zamezí např. jejich kontaminaci nevhodnými materiály. Řídicí systémy současnosti též umožňují snadnou vizualizaci dopravního procesu a ve spojení s internetovým připojením i snadný vzdálený přístup z počítače dodavatele pro ON-LINE sledování provozu, odstranění drobných potíží a detekci poruch.

Dopravní rychlost přepravních pouzder potrubní pošty se navrhuje v rozmezí 5 až 10 m/s. To znamená, že rychlost přepravy výrazně převýší rychlost chůze či jízdní rychlost jízdního kola posla přenášejícího zásilku „v ruce“.

Naše společnost vstoupila na trh s jednoduchým jedno- a dvoutrubkovým systémem potrubní pošty s nerezovým dopravním potrubím. Naší ambicí není prosadit se v oboru komfortních systémů potrubních pošt, ale vzhledem k naší specializaci na systémy pneumatické dopravy pro průmyslové provozy nabízíme průmyslové systémy potrubní pošty, a to zejména pro:
• Průmysl výroby cementu a stavebních hmot,
• Průmysl výroby vápna a vápenců,
• Chemický průmysl,
• Celulózo-papírenský průmysl,
• Gumárenský a plastikářský průmysl,
• Průmysl skla, keramiky porcelánu,
• Hutní průmysl, slévárenství, železárny,
• Průmysl potravin, nápojů a pochutin, pet-food.

Pro testování možnosti přepravy různých zásilek jsme vybudovali v našem objektu v Kladně zkušební trasu potrubní pošty. Na té jsme schopni stanovit optimální rychlost dopravního pouzdra, otestovat maximální hmotnost vzorku a stanovit optimální parametry dmychadla. Zkušební trasa slouží též jako modelové předváděcí zařízení.

Použitím potrubní pošty systému RAYMAN získá zákazník jednoduchý, cenově výhodný a původní systém potrubní pošty. Vzhledem k tomu, že se jedná o původní český systém, nebude provozovatel odkázán na dlouhé dodací lhůty komponentů a náhradních dílů ze zahraničí, tak, jako je tomu u pneudopravních systémů z dovozu. Také servisní práce jsme schopni zajistit v krátkých lhůtách a za „tuzemské“ ceny, s minimalizací např. cestovních nákladů.13.04.2022
Představujeme nový pojezdný systém hubice „SHIFTER“.

Více informací naleznete ve zpravodaji č. 43 Technické podmínky a 3D model pojezdu naleznete v katalogu hubic.
15.04.2021
Pozvánka na online webinář.
Společnost RAYMAN spol. s r.o. Kladno pořádá VII. ročník oborového odborného semináře na téma
„PNEUMATICKÁ DOPRAVA SYPKÝCH MATERIÁLŮ“
Seminář se bude konat formou online webináře v termínu 12.5.-13.5.2021 od 9:00 hod. a je určen pro odbornou veřejnost přicházející do styku s manipulací se sypkými volně loženými materiály – zejména pro projektanty a specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční pracovníky provozovatelů pneudopravních systémů. Pozvánka a registrace.
21.12.2020
Informujeme návštěvníky našich stránek, že jeden ze zakladatelů naší společnosti Ing. Petr Rayman odchází ke konci tohoto roku do důchodu a tedy končí se svou pravidelnou prací pro společnost. Jeho nástupkyní ve funkci jednatele a vedoucí Technické kanceláře Milevsko se stala Ing. Eva Raymanová.
P. Rayman počítá, že v případě potřeby vypomůže svým kolegům jako externí technický konzultant v oblasti pneumatické dopravy. Takto může v budoucnosti zúročit své bohaté zkušenosti v tomto zajímavém oboru.
“Za 28 let jsme vybudovali se svými společníky z nuly uznávanou inženýrskou společnost, která se stala respektovanou značkou na poli pneumatické dopravy jak v České, tak Slovenské republice,” říká p. Rayman. “Vyvinuli jsme téměř všechny druhy systémů a vlastních komponent pneumatických doprav, jako například komorové, průtokové a ejektorové podavače, fluidní dopravníky, řadu plnicích hubic a komponentů dopravních potrubí. Také jsme vyvinuli moderní a ekonomické pneudopravní systémy s fludními dopravníky, jako jsou systémy TOP FLUID, FLUID-COLL, FLOW-OFF nebo FILLCON,“ pokračuje. “Vždy jsem osobně dbal na energetickou úspornost a jednoduchost zařízení dodávaných naší společností, což přináší uživatelům mimo jiné úspory nákladů na provozní energie a údržbu,” dodává.
P. Rayman také vyzdvihuje, že je hrdý na novou rodinnou generaci, která je ochotná a schopná pokračovat v práci jeho i jeho bratra. To v dnešní době vůbec není běžná věc a tím více je třeba to ocenit.
11.09.2020
Do naší rodinné firmy se sídlem v Kladně přijmeme pracovníka na pozici „Servisní technik“.
Nabízíme dobré pracovní zázemí ve stabilní firmě s 25 letou tradicí v oboru pneumatické dopravy, dobrý pracovní kolektiv, pracovní dobu 7,5 hodiny denně, 5 týdnů dovolené, stravenky pro zaměstnance a individuální přístup k potřebám zaměstnance, který nabídne pouze rodinná firma.
Požadujeme:
Manuální zručnost a technické myšlení
Ochotu jezdit na služební cesty a provádět opravy přímo u zákazníka (ČR + SK)
Řidičský průkaz skupiny B
spolehlivost
Svářečský průkaz výhodou.
Náplň práce:
Opravy strojní části zařízení pneumatické dopravy
Mechanické práce na dílně v sídle firmy
Balící práce při expedici nového zařízení
Správa vozového parku firmy
Měsíční plat cca 27000 Kč + 13. a 14. plat.