RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

Pneudoprava-systémy-Principy pneumatické dopravy

1. Úvod
Pneumatická doprava je speciálním oborem vzduchotechniky, který je využíván především při manipulaci s práškovým a jemně zrnitým volně loženým materiálem. Je využívána zejména k dopravě materiálů na vzdálenosti od několika metrů až po řádově stovky metrů s převýšením řádově desítky metrů s dopravními výkonnostmi až stovky tun za hodinu. V mnohých případech je výhodnější než mechanická doprava šneky, pasy, redlery či elevátory a v některých případech je mechanickou dopravou nezastupitelná. Oproti mechanické dopravě má značnou provozní výhodu: malý počet pohonů, převodů, ložisek a dalších pohyblivých dílů výrazně snižuje nároky na údržbu.
Zařízení pneumatické dopravy je možno podle fyzikálního principu rozdělit na několik druhů. Jedná se především o:
- fluidní pneumatickou dopravu - sem můžeme zařadit horizontální dopravu pneumatickými dopravními žlaby či fluidními dopravníky, provzdušňovací zařízení sil a jejich vykládku, pneumatická homogenizační zařízení a pneumatické separátory hrud a cizích těles,
- pneumatickou dopravu ve vznosu - to znamená dopravu na velké horizontální vzdálenosti a s poměrně značným převýšením, kterou můžeme dále dělit podle potřebného tlaku dopravního média na dopravu vysokotlakou, středotlakou a nízkotlakou,
- pneumatickou dopravu speciální - např. potrubní poštu, dopravu v zátkách, dopravu těles, dopravu na vzduchovém polštáři


2. Systémy pneumatické dopravy navrhované společností RAYMAN spol. s r. o.


2.1 Vysokotlaká pneumatická doprava komorovým podavačem
Tato doprava se používá při přemísťování práškového a jemně zrnitého materiálu ze sil a zásobníků většími výkonnostmi na větší vzdálenosti. Pracuje cyklicky s tlakovým vzduchem o přetlaku do 0,6 MPa


klikněte na obrázek pro zobrazení animovaného schematu2.2 Středotlaká pneumatická doprava průtokovým podavačem
Tato doprava se používá při přemísťování práškového materiálu ze sil, zásobníků, technologií nebo výsypek filtrů většími výkonnostmi na střední vzdálenosti. Pracuje kontinuálně s tlakovým vzduchem o přetlaku do 0,08 MPa. Je oproti vysokotlaké dopravě vhodnější pro dopravu abrazivních materiálů.

klikněte na obrázek pro zobrazení animovaného schematu2.3 Středotlaká pneumatická doprava rotačním podavačem
Tato doprava se používá při přemísťování zrnitého materiálu ze sil, zásobníků či technologických zařízení menšími výkonnostmi na střední a krátké vzdálenosti. Pracuje kontinuálně s tlakovým vzduchem o přetlaku do 0,05 MPa. Není vhodná pro abrazivní materiály.

klikněte na obrázek pro zobrazení animovaného schematu2.4 Nízkotlaká pneumatická doprava ejektorovým podavačem
Tato doprava se používá při přemísťování práškového či zrnitého materiálu ze zásobníků či technologických zařízení malými výkonnostmi na krátké vzdálenosti. Pracuje kontinuálně s tlakovým vzduchem o přetlaku do 0,015 MPa.

klikněte na obrázek pro zobrazení animovaného schematu2.5 Systém VACUTECH - nízkotlaká podtlaková pneumatická doprava
Tato doprava se používá při přemísťování práškového či zrnitého materiálu z více míst (např. kontejnerů pro odprašky filtrů) malými výkonnostmi na střední a krátké vzdálenosti. Pracuje kontinuálně při podtlaku dopravního vzduchu v systému do 0,05 MPa.

klikněte na obrázek pro zobrazení animovaného schematu2.6 Systém TOPFLUID – kombinace fluidní a středotlaké pneumatické dopravy
Tento systém dopravy nahrazuje horizontální část dopravního potrubí fluidním dopravníkem. To umožňuje výrazně snížit energii potřebnou pro dopravu. Dopravní rychlost ve fluidním dopravníku je velice nízká, takže nedochází k opotřebení dopravní trasy a degradaci zrn dopravovaného materiálu.

klikněte na obrázek pro zobrazení animovaného schematu2.7 Systém FLUIDCOLL – kombinace fluidní a středotlaké pneumatické dopravy
Tento systém dopravy nahrazuje komorové podavače pod každou výsypkou nebo sběrnou dopravu odprašků šneky nebo redlery fluidním dopravníkem. Na něj navazuje dálková doprava průtokovým podavačem. Ta je buď kontinuální, kdy dopravuje odprašky nepřetržitě v množství daném výskytem, nebo diskontinuální, kdy se odprašky schraňují ve výsypkách a dopravují se po přítržích maximální projektovanou výkonností. To umožňuje výrazně snížit energii potřebnou pro dopravu a také prodloužit životnost zařízení.
Každé schéma je pro jednu z variant.

klikněte na obrázek pro zobrazení animovaného schematu-první variantaklikněte na obrázek pro zobrazení animovaného schematu-druhá varianta2.8 Systém FLOW-OFF – kombinace fluidní a středotlaké pneumatické dopravy
Tento systém dopravy nahrazuje sběrný šnek žlabové výsypky filtru otevřeným fluidním dopravníkem. Na něj navazuje dálková doprava průtokovým podavačem. Provoz může být cyklický s jímáním odprašků ve spodní části žlabové výsypky filtru To umožňuje eliminovat důsledky nadnesených očekávání výskytu odprašků, výrazně snížit energii potřebnou pro dopravu a také prodloužit životnost zařízení.

klikněte na obrázek pro zobrazení animovaného schematu2.9 Systém FILLCON – kombinace fluidní a středotlaké pneumatické dopravy
Tento systém dopravy umožňuje expedovat vysokou expediční výkonností sypké materiály ze sil s nedostatečnou výškou výpadu od úrovně vozovky. Systém sestává z horizontální dopravy fluidním dopravníkem a kontinuální vertikální dopravy průtokovým podavačem do plnicí hubice silničních přepravníků. Expediční výkonnost může podle dispozičních podmínek dosáhnout až 80 – 100 t/h.

klikněte na obrázek pro zobrazení animovaného schematu2.10 Fluidní pneumatická doprava pneumatickými dopravními žlaby
Horizontální pneumatická doprava fluidizovatelného materiálu pneumatickými dopravními žlaby využívá snížení třecích sil mezi částicemi materiálu při jeho uvedení do fluidního stavu. Je vhodná pro velmi vysoké dopravní výkonnosti s možností většího sklonu žlabu (větší stavební výšky). V materiálovém kanálu dopravního žlabu je oddělená vrstva materiálu od vzduchu materiálem proniklého.

klikněte na obrázek pro zobrazení animovaného schematu2.11 Fluidní pneumatická doprava fluidními dopravníky
Shodného principu využívá doprava fluidními dopravníky. Její výhoda spočívá v tom, že provzdušňovací přepážka fluidních dopravníků je rozdělena po délce na úseky. Fluidní dopravníky mohou být v celém svém průřezu zaplněny směsí vzduchu a dopravovaného materiálu. Fluidní dopravník je vhodný pro vysoké dopravní výkonnosti s menším požadavkem na sklon dopravníku (menší stavební výšku).

klikněte na obrázek pro zobrazení animovaného schematu2.12 Pneumatická doprava speciální – potrubní pošta
Potrubní pošta je určena k pneumatické dopravě jednotlivých kusových zásilek (vzorky, dokumenty apod.) v pouzdrech na vzdálenosti až několik stovek metrů. Potrubní pošta RAYMAN je navržena v těžkém provedení a je určena především do průmyslových provozů.


3. Závěr
Volbu vhodného pneudopravního systému provádí projektant v závislosti na konkrétních podmínkách dané aplikace, zejména na dopravní výkonnosti a vzdálenosti, dispozičním uspořádání okolních zařízení, požadavcích na plynulost dopravy, na vlastnostech dopravovaného materiálu, na požadavcích investora a provozovatele a v neposlední řadě s ohledem na minimalizaci spotřeby energie, provozních a servisních nákladů. Z výše uvedených systémů dopravy nelze vybrat jeden, univerzálně nejvhodnější systém aplikovatelný obecně.

 11.09.2020
Do naší rodinné firmy se sídlem v Kladně přijmeme pracovníka na pozici „Servisní technik“.
Nabízíme dobré pracovní zázemí ve stabilní firmě s 25 letou tradicí v oboru pneumatické dopravy, dobrý pracovní kolektiv, pracovní dobu 7,5 hodiny denně, 5 týdnů dovolené, stravenky pro zaměstnance a individuální přístup k potřebám zaměstnance, který nabídne pouze rodinná firma.
Požadujeme:
Manuální zručnost a technické myšlení
Ochotu jezdit na služební cesty a provádět opravy přímo u zákazníka (ČR + SK)
Řidičský průkaz skupiny B
spolehlivost
Svářečský průkaz výhodou.
Náplň práce:
Opravy strojní části zařízení pneumatické dopravy
Mechanické práce na dílně v sídle firmy
Balící práce při expedici nového zařízení
Správa vozového parku firmy
Měsíční plat cca 27000 Kč + 13. a 14. plat.
01.04.2020
Informujeme naše obchodní partnery, že k 31. 3. 2020 došlo k dokončení procesu předávání naší společnosti na nastupující generaci. Od 1. dubna letošního roku budou naší společnost zastupovat tři jednatelé: p. Ing. Martin Rayman, pí. Ing. Iva Hornofová a sl. Ing. Eva Raymanová.

Dále došlo k posílení obchodní činnosti: druhým obchodním manažerem se stal p. Ing. Jan Vejvoda (tel. 389 771 094, e-mail vejvoda@rayman.cz, mobil 733 350 290).
18.02.2019
Společnost RAYMAN spol. s r.o. Kladno pořádá VI. ročník oborového odborného semináře na téma: “Pneumatická doprava sypkých materiálů”. Seminář se bude konat v Milevsku v termínu 20.-21.3.2019 a je určen pro odbornou veřejnost přicházející do styku s manipulací se sypkými volně loženými materiály – zejména pro projektanty a specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční pracovníky provozovatelů pneudopravních systémů. Cílem semináře je seznámit účastníky se základy oboru, technickými řešeními jednotlivých aplikací a zkušenostmi získanými při návrhu, realizaci a uvádění pneudopravních zařízení do provozu.
01.06.2018
Slavíme 25 let firmy RAYMAN.

V časopise International Cement Review vyšel článek ing. Petra Raymana "The positives of runnig low".