RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
fax: +420 312 247 621
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

Ochrana osobních údajů-Informace

Zásady zpracování údajů – informace pro veřejnost 

1. Firma RAYMAN spol. s r. o. se řídí nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679. Pro informace o zpracování osobních údajů prosím kontaktujte přímo jednatele společnosti.

2. Při návštěvě těchto webových stránek společnost RAYMAN nezpracovává žádné údaje o návštěvnících a nevyužívá cookies.
 
3. Pro využití práva být zapomenut prosím kontaktujte jednatele společnosti a zašlete požadavek formou emailu. Bude-li požadavku vyhověno, budou změny provedeny v nejkratším možném termínu a nebude-li požadavku vyhověno, bude žadatel kontaktován s vyjádřením.

4.Kontaktováním zaměstnanců firmy RAYMAN daná osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu potřebném pro vyřešení jeho požadavků a možnosti zpětného kontaktování pro zajištění vyřešení jeho požadavků. Další zpracování ani předávání těchto dat je zakázáno a daná osoba nebude kontaktována s žádnými obchodními nabídkami, ani jinak dále nebudou jeho osobní údaje zpracovávány. Odstranění těchto údajů proběhne dle nastavených vnitrofiremních procesů.


01.04.2020
Informujeme naše obchodní partnery, že k 31. 3. 2020 došlo k dokončení procesu předávání naší společnosti na nastupující generaci. Od 1. dubna letošního roku budou naší společnost zastupovat tři jednatelé: p. Ing. Martin Rayman, pí. Ing. Iva Hornofová a sl. Ing. Eva Raymanová.

Dále došlo k posílení obchodní činnosti: druhým obchodním manažerem se stal p. Ing. Jan Vejvoda (tel. 389 771 094, e-mail vejvoda@rayman.cz, mobil 733 350 290).
18.02.2019
Společnost RAYMAN spol. s r.o. Kladno pořádá VI. ročník oborového odborného semináře na téma: “Pneumatická doprava sypkých materiálů”. Seminář se bude konat v Milevsku v termínu 20.-21.3.2019 a je určen pro odbornou veřejnost přicházející do styku s manipulací se sypkými volně loženými materiály – zejména pro projektanty a specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční pracovníky provozovatelů pneudopravních systémů. Cílem semináře je seznámit účastníky se základy oboru, technickými řešeními jednotlivých aplikací a zkušenostmi získanými při návrhu, realizaci a uvádění pneudopravních zařízení do provozu.
01.06.2018
Slavíme 25 let firmy RAYMAN.

V časopise International Cement Review vyšel článek ing. Petra Raymana "The positives of runnig low".
16.04.2018
Změny ve vedení společnosti RAYMAN spol. s r. o.
Čas nelze zastavit a měří všem stejně. Z tohoto důvodu jsme v naší společnosti přikročili ke generační obměně. Jeden ze zakládajících společníků p. Ing. Tomáš Rayman se rozhodl o ukončení aktivního působení ve společnosti a odchodu do důchodu. Proto se vzdal ke dni 31. 1. 2018 své funkce jednatele a ředitele společnosti. Tu po něm převzal jeho syn, p. Ing. Martin Rayman. S Tomášem Raymanem se budeme nadále setkávat, neboť ve společnosti nadále bude působit jako konzultant a případně vykonávat úkony autorizovaného inženýra.