Přifukovací materiálový uzávěr PMU

Uzávěr je určen k uzavírání dopravních potrubí pneudoprav a k případnému přifukování dopravního vzduchu do dopravního potrubí při dopravách práškových a jemně zrnitých materiálů komorovými, průtokovými, šnekovými či jinými podavači.

Skládá se z tělesa uzávěru, které obsahuje vstupní přírubu, sedlo a kuželku, dále z výstupního hrdla, hrdla pro přífuk dopravního vzduchu, mezikusu a pneuválce. Vyrábí se v provedení o jmenovitém tlaku PN 6. Pro vysoce abrazivní materiály je výstupní díl na přání dodán v zesíleném provedení. V tomto případě je výstupní hrdlo uzávěru zesíleno vyplněním antiabrazivní hmotou.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt

Technické podmínky

3D model

i

Projekční podklady

Další materiálové uzávěry:

Klopný materiálový uzávěr KMU

Klopný materiálový uzávěr KMUUzávěr se používá k uzavírání dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použitého materiálu klopného uzávěru a dosedacích ploch tělesa (orientačně do 200...

Uzávěr dopravních potrubí

Uzávěr dopravních potrubíUzávěr se používá k uzavírání dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použité uzavírací klapky. Uzávěr sestává ze vstupního dílu, uzavírací klapky a výstupního...

Vpádový uzávěr

Vpádový uzávěrVpádový uzávěr VU slouží k uzavírání vstupního hrdla komorového podavače, případně jako uzávěr výpadu zásobníku nebo jiný uzávěr sypkých materiálů. Jedná se o zvonový uzávěr. Sestává z tělesa se šikmým vstupním hrdlem a pryžovým sedlem, dále z...

Produkty: