Ceník technické činnosti a servisu

Pro technické služby v sídle společnosti a u objednatele

Specialista
Projektant
Konstruktér
Dny pracovního klidu, svátky
Přesčasová práce
(nad 8 hodin)
Převzetí zakázky
Expresní příplatek (výjezd do 24 hodin)
Výkony
Cesta
Výkony
Cesta
Výkony
Pracovní dny
Víkendy, svátky
Paušál
Paušál
1100,- Kč/hod
550,- Kč/hod
900,- Kč/hod
550,- Kč/hod
+ 100 %
+ 25 %
+ 50 %
2100,- Kč
3000,- Kč

Pro servisní služby u objednatele

Servisní technik
Příprava v sídle společnosti
Dny pracovního klidu, svátky
Přesčasová práce
(nad 8 hodin)
Převzetí zakázky
Expresní příplatek (výjezd do 24 hodin)
Výkony
Cesta
Výkony
Výkony
Pracovní dny
Víkendy, svátky
Paušál
Paušál
750,- Kč/hod
450,- Kč/hod
550,- Kč/hod
+ 100 %
+ 25 %
+ 50 %
1700,- Kč
3000,- Kč

Společné sazby

Prostoje zaviněné objednatelem
Osobní vůz
Dodávka
Montážní vůz
Ubytování a další případné cestovní náklady
Zahraniční diety
1 800,- Kč/hod
15,50 Kč/km
18,50 Kč/km
18,50 Kč/km
skutečné náklady + 5 % administrativní poplatek
dle aktuálních předpisů

Uvedené sazby jsou platné od 01. 02. 2022 a neobsahují DPH. Náklady jsou účtovány na základě Pracovního výkazu/Servisní zprávy potvrzené Objednatelem.