Odborná školení a semináře

Společnost RAYMAN pořádá pravidelné odborné semináře a školení v oboru pneumatické dopravy sypkých materiálů. Jsou určeny pro odbornou veřejnost přicházející do styku s technologiemi manipulace se sypkými volně loženými materiály, projektanty, specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční techniky provozovatelů pneumatických doprav.

L

Cílem seminářů je seznámit účastníky se základy oboru, druhy pneudopravních zařízení, technickými řešeními jednotlivých aplikací a zkušenostmi získanými při návrhu, realizaci, uvádění do provozu a dlouhodobém provozování.

L

Pořádané odborné semináře a školení jsou zařazeny do programu celoživotního vzdělávání organizovaného Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

L

Termíny a program plánovaných seminářů jsou zveřejňovány na webových stránkách společnosti a stránkách ČKAIT, v sekci Vzdělávání.