Firemní zpravodaj

50.

leden 2024

Obsah zpravodaje
 • Pneumatická doprava popílku na velmi velkou vzdálenost
 • Rekonstrukce vápenného hospodářství v úpravně vody
 • Další realizované zařízení pro dopravu krmných směsí
 • Pneumatická doprava sody
 • Seminář o pneumatické dopravě 2023
 • Změny ve Zpravodaji

49.

září 2023

Obsah zpravodaje
 • Nové internetové stránky společnosti
 • Snížení hlučnosti při pneumatické dopravě granulátu
 • Oprava expedičního místa popílku
 • Zpětná vazba k použití regulačních vykladačů RV
 • Vystoupení na 25. konferenci Klimatizace a větrání
 • Seminář o pneumatické dopravě 2023

48.

červenec 2023

Obsah zpravodaje
 • Slovo jednatele společnosti
 • Vertikální otočná žlabová rozbočka
 • Úprava odsávání technologie na expedici ledku vápenatého
 • Výročí 30 let od založení společnosti RAYMAN
 • Seminář o pneumatické dopravě

47.

březen 2023

Obsah zpravodaje
 • Pneumatická doprava popílku z biopaliv
 • Ochrana sil a zásobníků sypkých hmot
 • Realizace pojezdu plnicí hubice SHIFTER
 • Seminář o pneumatické dopravě

46.

leden 2023

Obsah zpravodaje
 • Nový výrobek – osový vpádový uzávěr
 • Měření parametrů pneumatické dopravy popílku v
 • Elektrárně Tušimice
 • Optimalizace pneudopravy krmných směsí v ZZN Pelhřimov
 • Naše společnost oslaví jubileum

45.

září 2022

Obsah zpravodaje
 • Typové armatury v pneumatické dopravě
 • Renovace odprášení dopravního vzduchu
 • Pneumatická doprava při odstraňování rtuti ze spalin v energetice
 • Pneudoprava sypkých materiálů – ověření fyzikálních vlastností

Archiv

Zpravodaj č.44
Obsah zpravodaje
 • “Malá“ pneumatická doprava
 • Odsun popílku v Plzeňské teplárenské
 • Úprava zařízení dopravy hašeného vápna do zásobního sila
 • Projekt výměny kondenzačních sušičů v centrální kompresorové stanici ETU
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.43
Obsah zpravodaje
 • Konstrukční úpravy otočné žlabové rozbočky ORZ
 • Provozní zkušenosti s klopným materiálovým uzávěrem KMU
 • Pneumat
 • ická doprava pryžového granulátu
 • Pojezdný systém hubice „SHIFTER“
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.42
Obsah zpravodaje
 • Zkušenosti z uvádění do provozu a zkušebního provozu uzavřeného systému pneudopravy
 • Revize zařízení pro třídění a pneudopravu popelovin
 • Dokončená montáž a částečné najetí zařízení v AKSU
 • Personální změna
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.41
Obsah zpravodaje
 • Úprava zařízení vykládky práškové sody ze železničních vagonů
 • Vykládka písku ze silničních přepravníků
 • Obecně o vykládkách silničních a železničních přepravníků
 • Pneumatická doprava keramických odprašků
 • Expedice dílů zařízení pro Elektrárnu Kostolac (Srbsko)
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.40
Obsah zpravodaje
 • Uzavřený systém pneumatické dopravy
 • Dodávky výstroje komorových podavačů popílku
 • Měřicí kufr v permanenci
 • Nový formát semináře o pneumatické dopravě 2021
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.39
Obsah zpravodaje
 • Úprava pneudopravy sody v O-I Manufacturing Czech Republic a.s., Dubí
 • Dodávka regulačního vykladače RV25
 • Zařízení pro testování výtoku materiálů otvorem dokončeno
 • Seminář o pneumatické dopravě 2021 – změna
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.38
Obsah zpravodaje
 • Rekonstrukce odsunu popílku v Žilinské teplárně
 • Dodávka zařízení pro rozšíření pneudopravy krmných směsí
 • Atypické provzdušňovací zařízení zásobních sil mletých vápenců
 • Nová grafika našich prospektů
 • Použití dmychadel AERZEN Delta Hybrid v pneumatické dopravě
 • Seminář o pneumatické dopravě 2021
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.37
Obsah zpravodaje
 • Pneumatická doprava vápenného hydrátu v Unipetrolu RPA s. r. o.
 • Dávkování vápna regulačními vykladači RV
 • Dávkování vápna regulačním vykladačem RV při výrobě stabilizátu
 • Testování výtoku práškových materiálů otvorem
 • Seminář o pneumatické dopravě 2021
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.36
Obsah zpravodaje
 • Způsoby připojení provzdušňovacích skříní sil na vzduchové rozvody
 • ZE 3 S – Šroubový kompresor stvořený pro pneumatickou dopravu
 • Nová kolena dopravního potrubí v našem programu
 • Nový výrobek – klopný materiálový uzávěr dopravního potrubí KMU
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.35
Obsah zpravodaje
 • Pneumatická doprava práškových materiálů v Cementárně Beocin (Srbsko)
 • Neobvyklé dodávky plnicích hubic
 • Dávkování a fluidní doprava popílku v ČMC, a.s. Radotín
 • Personální změny v naší společnosti
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.34
Obsah zpravodaje
 • Pneumatická doprava drcených popelovin v Lenzing Biocel Paskov a.s.
 • Oprava odprášení plnicí hubice
 • Doprava nepigmentovaného TiO2 v PRECHEZE a.s. Přerov
 • Pneumatická doprava písku do písníků lokomotiv
 • Exkurze do Aerzenu
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.33
Obsah zpravodaje
 • Variantní provedení regulačního vykladače RV TWIN
 • Chyby při návrhu stáčení práškových materiálů
 • Vážení komorových podavačů
 • Omezení při použití rotačních podavačů v pneumatické dopravě
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.32
Obsah zpravodaje
 • 100 let rodinné podnikatelské tradice
 • Rekonstrukce expedičního zařízení vápenného hydrátu ve VČS Tmaň
 • Předáno zařízení dávkování sorbentu – pás č. 4 aglomerace v U.S.Steel Košice
 • Seminář „Vápno, cement, ekologie 2019“
 • Setkání „Vášák 2019“
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.31
Obsah zpravodaje
 • Limity použití ejektorových podavačů v pneumatické dopravě
 • Úprava stávajícího zařízení v ČLUZ, a.s. Nové Strašecí
 • Separace cizích příměsí z proudícího materiálu
 • Lisované nebo šroubované provzdušňovací skříně?
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.30
Obsah zpravodaje
 • Pneumatická doprava PUR pěny
 • Pneumatická doprava kompaundů plastů
 • „Akce“ přesun ventilátoru
 • Náhrada keramických provzdušňovacích skříní
 • Seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů 2019“
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.29
Obsah zpravodaje
 • Regulační vykladač RV TWIN
 • Rekonstrukce expedice cementu v CEMEXu Prachovice
 • Doprava a dávkování popílku v Elektrárně Poříčí
 • Termín semináře „Pneumatická doprava sypkých materiálů 2019“
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.28
Obsah zpravodaje
 • Slavíme 25. výročí založení společnosti
 • Rekonstrukce expedičního zařízení popílku v Alpiqu Generation (CZ) s.r.o. Kladno
 • Úprava důlních vod z lokality Doly nástup Tušimice
 • Seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů 2019“
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.27
Obsah zpravodaje
 • Souhlas se zasíláním Zpravodaje – reakce na požadavky GDPR
 • Zkušenosti s provozem regulačních vykladačů RV
 • Změny ve vedení společnosti RAYMAN spol. s r. o.
 • Seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů 2018“
 • „Zafukování“ sypkých materiálů do technologických procesů
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.26
Obsah zpravodaje
 • Příprava firmy na implementaci systému GDPR
 • Dávkování sorbacalu a pneumatická doprava v Teplárně Klatovy
 • Otěruvzdorné ohyby
 • Doprava a dávkování mletého vápence do technologie výroby ledku vápenatého v Lovochemii, a.s. – realizace
 • Seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů 2018“
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.25
Obsah zpravodaje
 • Technická podpora při kusových dodávkách komponent
 • Odprašovací zařízení haly modelárny Saint – Gobain CZ
 • 3D projekční podklady zdarma k dispozici
 • Komorový podavač KP MICRO
 • Zateplení objektu technické kanceláře
 • POWTECH 2017
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.24
Obsah zpravodaje
 • Studie proveditelnosti navýšení kapacity dopravní trasy v Elektrárně Mělník
 • Doprava a dávkování mletého vápence do technologie výroby ledku vápenatého v Lovochemii, a.s.
 • Navýšení výkonnosti
 • Společnost RAYMAN a moderní technologie v osobní dopravě
 • Personální změny ve společnosti
 • Vášák 2017
 • Z historie pneudopravy
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.23
Obsah zpravodaje
 • Posílení technické podpory zákazníků při prodeji kusových dodávek
 • Dávkování popílku v teplárně ALPIQ Zlín regulačním vykladačem RV
 • Realizace optimalizace zařízení pneumatické dopravy vápence do kotlů v teplárně ALPIQ Generation (CZ) s. r. o. Kladno
 • Zálohování software pro řídicí systémy
 • Seminář „Výpočtové metody v pneumatické dopravě“
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.22
Obsah zpravodaje
 • Malé zamyšlení
 • Dávkování a doprava sorbentu s malou výkonností v Kovohutích Příbram
 • Rozšíření možností při měření parametrů pneumatických doprav
 • Podtlaková pneumatická doprava řezaných bylin
 • Pneumatická doprava kalcinátu TiO2
 • Sestavy cyklónových odlučovačů v Lovochemii a. s. Lovosice
 • Plánovaný seminář „Výpočtové metody v pneumatické dopravě“
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.21
Obsah zpravodaje
 • Systém pro dálkové uvolňování ucpaného dopravního potrubí
 • Publikační činnost
 • Odprášení drtícího mlýnu v provoze Destro spol. s r. o. Kladno
 • Odstraňování nežádoucích příměsí ze sypkých materiálů
 • Testy přepravního pouzdra potrubní pošty ukončeny
 • Průzkum zájmu
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.20
Obsah zpravodaje
 • Umíme i PP granulát
 • Způsoby regulace výtoku sypkých materiálů ze sil
 • Vykládací stanice BIG-BAGů
 • Nové modulární provedení plnicí hubice SPH 300
 • Možné využití zkušebny pneumatické dopravy
 • Vášák 2016
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.19
Obsah zpravodaje
 • Uvedení zařízení pneumatické dopravy odprašků perlitu do provozu v závodě LBK Perlit Lehôtka pod Brehmi
 • Teplárna TEKO Košice
 • Jaký provzdušňovací systém volit?
 • Seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů 2016“
 • Nová verze webových stránek společnosti
 • Oprava
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.18
Obsah zpravodaje
 • Uvedení zařízení pneumatické dopravy produktu odsíření do provozu v teplárně VEOLIA Třebovice
 • Pneumatická doprava popílku v Teplárně České Budějovice
 • Zařízení v YUNUS EMRE částečně uvedeno do provozu
 • Seminář o pneumatické dopravě 2016
 • Odprášení základní suroviny pro výrobu ledku vápenatého v Lovochemii, a. s.
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.17
Obsah zpravodaje
 • Optimalizace zařízení pneumatické dopravy vápence do kotlů v teplárně ALPIQ Generation (CZ) s. r. o. Kladno
 • Pneudoprava odprašků v USS Košice
 • Moderní výrobní štítky
 • K cenám projektových prací
 • Další ročník semináře o pneumatické dopravě
 • Výhybka potrubní pošty
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.16
Obsah zpravodaje
 • Odsun prachu z řezání drážek anodových bloků v Slovalco a. s. Žiar n. Hronom
 • Pneudoprava pecního prachu v Cementárně Slantsy (Rusko)
 • Konference „CemPower 2015“
 • Pneumatická doprava břidličných a čedičových odprašků v Revlan H. Benešov
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.15
Obsah zpravodaje
 • Porovnání dvou řešení ohybů dopravních potrubí
 • Dávkovací zařízení sypkých materiálů
 • Seminář „Výpočtové metody v pneumatické dopravě“
 • Další zkoušky pouzdra potrubní pošty
 • Pneumatická doprava popílku v Apiq Zlín
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.14
Obsah zpravodaje
 • Dodávky zařízení pro Yunus Emre
 • Zkoušky pouzdra potrubní pošty
 • Provzdušňování sil a expedice produktu odsíření v TKV Karviná
 • Důležitost zpracování studií v oboru pneumatické dopravy
 • Plánovaný seminář „Výpočtové metody v pneumatické dopravě“
 • Vykládka vápence v teplárně Alpiq Kladno – zkušenosti z provozu
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.13
Obsah zpravodaje
 • Rekonstrukce zařízení pro expedici vápence ve Vápence Čertovy schody a.s.
 • Prototyp komorového podavače PKM 200
 • Dodávky plnicích hubic v novém provedení
 • Seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů“ v Lovochemii Lovosice
 • Plánovaný seminář „Výpočtové metody v pneumatické dopravě“
 • Rekonstrukce zařízení pro vykládku vápence v teplárně Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Kladno
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.12
Obsah zpravodaje
 • Přehled pneudopravních systémů vyvinutých v naší společnosti (2. část)
 • Pneudopravní zařízení pro dopravu cementu v Lafarge a. s. Čížkovice
 • Setkání „Vášák 2014“
 • Prototyp odbočky potrubní pošty
 • Personální a kvalifikační novinky v naší společnosti
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.11
Obsah zpravodaje
 • Přehled pneudopra vních systémů vyvinutých v naší společnosti (1. část)
 • Testování dopravitelnosti práškových materiálů
 • Pneudopravní zařízení ve vápence LHOIST Čertovy schody
 • Seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů 2014“
 • Nové provedení a nižší ceny plnicích hubic
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.10
Obsah zpravodaje
 • Přehled komponentů pneudopravních systémů naší společnosti (2. část)
 • Předání zařízení pro Teplárnu Strakonice
 • Atypická plnicí hubice pro Teplárnu Strakonice
 • Doprava a skladování vápna na ÚDV Emerán
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.09
Obsah zpravodaje
 • Přehled komponentů pneudopravních systémů naší společnosti (1. část)
 • Předáno zařízení pro Dalkii Kolín
 • Provzdušňování sypkých materiálů v zásobnících – lokální nebo plošné systémy?
 • Inovace otočné žlabové rozbočky
 • Seminář o pneumatické dopravě
 • Vášák 2013
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.08
Obsah zpravodaje
 • Dvacet let společnosti RAYMAN spol. s r. o. Kladno
 • Setkání obchodních partnerů na Zvíkově
 • Předání zařízení pro ECOCOAL Ostrava
 • Rekonstrukce zařízení pneudopravy vápenných odprašků v Calmitu Tisovec
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.07
Obsah zpravodaje
 • Dávkování popílku v Lafarge Čížkovice regulačním vykladačem RV
 • Systém pneumatické dopravy TOP-FLUID
 • Potrubní pošta
 • Seminář „Teoretické základy pneumatické dopravy“
 • POWTECH 2013
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.06
Obsah zpravodaje
 • Konference BulkSolids Europe 2012 v Berlíně
 • Systém podtlakové pneumatické dopravy odprašků VACUTECH
 • Potrubní pošta
 • Seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů“
 • Seminář „Teoretické základy pneumatické dopravy“
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.05
Obsah zpravodaje
 • Potrubní pošta
 • Překlápěcí sbočka dopravních potrubí
 • Kontinuální systém dopravy sypkých materiálů do plnicí hubice „FILLCON“
 • Předání zařízení VACUTECH v Seco GROUP a. s. Jičín
 • Pozvánka na seminář BULK SOLIDS EUROPE 2012 Berlin
 • Nový užitný vzor
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.04
Obsah zpravodaje
 • Pneumatický systém dávkování práškových materiálů
 • Plnicí hubice s vysokým rozsahem provozních teplot
 • Otočná rozbočka pneumatických dopravních žlabů ORZ
 • Inovace plnicích hubic
 • Odstranění tvorby andělských vlasů
 • Příprava tepláren na novou legislativu
 • Nástavba sídla společnosti
 • Pozvánka na seminář
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.03
Obsah zpravodaje
 • Měření parametrů pneudoprav
 • Překlápěcí rozbočka dopravního potrubí
 • Přifukovací materiálový uzávěr
 • Zkušenosti s provozem plnicí hubice s rozmetadlem pro výbušné materiály
 • BULK SOLIDS EUROPE 2012
 • Odsávací jednotka
 • Předání zařízení v Tisovci
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.02
Obsah zpravodaje
 • Směrnice o snižování energetické náročnosti zařízení
 • Proběhl seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů“
 • Výstava POWTECH 2011
 • Realizace nástavby sídla firmy
 • Dokončení mechanické montáže zařízení pneumatické dopravy v Ledvicích
 • Nová řada komorových podavačů MINI
 • Update webových stránek
Otevřít / Stáhnout (pdf)
Zpravodaj č.01
Obsah zpravodaje
 • Nová rozbočka dopravního potrubí
 • Obchodně – technický zástupce
 • Rozšíření kancelářských prostor
 • Snižování energetické náročnosti pneudopravních zařízení
 • Výstava POWTECH 2011
 • Seminář o pneumatické dopravě
 • Update webových stránek
Otevřít / Stáhnout (pdf)