Servis

Společnost RAYMAN poskytuje v rámci svých služeb servisní činnost. Ta je poskytována v následujícím rozsahu:

L

Záruční a pozáruční servis pneudopravních systémů a dalších zařízení dodaných společností RAYMAN. Pravidelné servisní prohlídky v předepsaných intervalech, zajištění a výměna originálních dílů, servisní doporučení, apod.

L

Pozáruční servis pneudopravních systému a souvisejících zařízení jiných výrobců a dodavatelů, zajištění originálních a alternativních náhradních dílů a jejich instalace, náhrada celých částí zařízení, apod.