Technická činnost

Společnost RAYMAN poskytuje v rámci svých služeb technickou činnost. Ta spočívá zejména ve zpracování:

L

Studií pneumatických doprav a expedičních zařízení volně ložených sypkých materiálů

L

Technických pomocí projektantům při řešení projektů pneudopravních a odprašovacích zařízení

L

Technických pomocí provozovatelům pneudopravních a odprašovacích zařízení při odstraňování provozních potíží či modifikacích stávajících zařízení

L

Výpočtů odporů dopravních tras zařízení pneumatických doprav a návrhů vhodných podavačů

L

Měření provozních parametrů systémů pneumatických doprav pomocí speciálně vyvinuté měřící techniky – měření tlaků, teplot, rychlosti, průtoků a jejich následné vyhodnocení

L
Návrhů na úpravy stávajících kompresoroven na základě potřeb zákazníků
L

Poskytování technických konzultací jak v sídle společnosti, tak u zákazníka, případně telefonické konzultace obecného charakteru