DOPRAVA MATERIÁLU

Komponenty pro dopravu materiálu zahrnují všechny díly nutné ke kompletaci ucelených systémů pneumatických doprav, od vykladačů sil, podavačů, fluidních dopravníků a žlabů, uzávěrů, rozboček, kolen a oblouků, odlučovačů, až po vzorkování materiálu.

Podavače

Komorový podavač PKRH

Komorový podavač PKRH

Komorový podavač PKRHPro pneumatickou dopravuve vznosuKomorový podavač slouží pro přetlakovou pneumatickou dopravu sypkých, práškových a jemně zrnitých nelepivých, nehořlavých a nevýbušných materiálů ve vznosu. Podavač se skládá z nádoby, směšovače, rozvodného...

Komorový podavač PKM

Komorový podavač PKM

Komorový podavač PKMPro pneumatickou dopravuve vznosuKomorový podavač PKM slouží pro přetlakovou pneumatickou dopravu ve vznosu malými a středními dopravními výkonnostmi. Podavač se skládá z nádoby, směšovače, rozvodného vzduchového potrubí s armaturami, vpádového...

Průtokový podavač PP

Průtokový podavač PP

Průtokový podavač PPPro kontinuální dopravupráškových materiálůPrůtokový podavač je určen k  pneumatické dopravě suchých práškových nebo jemně zrnitých fluidizovatelných materiálů ve vznosu. Podavač podává kontinuálně materiál pod přetlakem dopravního vzduchu (plynu)...

Ejektorový podavač EJ

Ejektorový podavač EJ

EJEKTOROVÝ PODAVAČ EJPro kontinuální dopravu sypkých materiálůEjektorový podavač EP je určen k pneumatické dopravě suchých práškových nebo jemně zrnitých materiálů ve vznosu. Podavač podává kontinuálně materiál pod přetlakem dopravního vzduchu (plynu) do dopravního...

Vykladače

Pneumatický vykladač PV

Pneumatický vykladač PV

Pneumatický vykladač PVPro vypouštění a regulaci průtoku sypkých materiálůVykladač slouží k vypouštění a ruční regulaci průtoku provzdušněných suchých sypkých práškových a jemně zrnitých materiálů ze zásobníků, fluidních dopravníků a obdobných zařízení vybavených...

Regulační vykladač RV

Regulační vykladač RV

Regulační vykladač RVPro dávkování sypkých materiáluRegulační vykladač je určen k vypouštění a automatické regulaci průtoku provzdušněných suchých sypkých a jemně zrnitých materiálů o teplotě do 100 °C (případně do 150 °C), např. popílku, vápence, cementu, sádry....

Regulační vykladač RV TWIN

Regulační vykladač RV TWIN

Regulační vykladač RV TWINDvojitý regulační vykladač RV TWIN je určen k vypouštění a automatické regulaci průtoku provzdušněných suchých sypkých a jemně zrnitých materiálů o teplotě do 100 °C (případně do 150 °C) tam, kde je požadována velká vykládací výkonnost....

Rozbočky a sbočky

Rozbočka dopravních potrubí RDP

Rozbočka dopravních potrubí RDP

Rozbočka dopravních potrubí RDPPro rozbočení tras pneumatických dopravRozbočka se používá k rozbočení dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použitého materiálu klopného uzávěru a...

Rozbočka dopravních potrubí RD

Rozbočka dopravních potrubí RD

Rozbočka dopravních potrubí RDPro rozbočení tras pneumatických dopravRozbočka se používá k rozbočení dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použité uzavírací klapky. Vyrábí se v levém...

Sbočka dopravních potrubí překlápěcí SDP

Sbočka dopravních potrubí překlápěcí SDP

Sbočka dopravních potrubí překlápěcí SDPPro sbočení tras pneumatických dopravSbočka se používá ke sbočení dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použitého materiálu klopného uzávěru a...

Sbočka dopravních potrubí

Sbočka dopravních potrubí

Sbočka dopravních potrubíPro sbočení tras pneumatických dopravSbočka se používá k sbočení dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použité uzavírací klapky (orientačně do 180 °C)....

Kolena

Koleno dopravního potrubí

Koleno dopravního potrubí

Koleno dopravního potrubíKoleno se používá při pneumatické dopravě jako součást dopravního potrubí při potřebě změny směru. Konstrukčním provedením s rozšířeným průřezem je zajištěno podstatné zvýšení životnosti oproti provedení trubkovým obloukem. V případně dopravy...

Koleno dopravního potrubí ostré

Koleno dopravního potrubí ostré

Koleno dopravního potrubí ostréOstré koleno dopravního potrubí se používá při pneumatické dopravě jako součást dopravního potrubí při potřebě změny směru. Konstrukčním provedením s rozšířeným průřezem je zajištěno zvýšení životnosti oproti provedení trubkovým...

Odlučovače

Odlučovač materiálu OMK

Odlučovač materiálu OMK

Odlučovač materiálu OMKOdlučovač je určen k odloučení materiálu z proudu dopravního vzduchuOdvzdušnění odlučovače se provádí přes zásobník nebo odvzdušňovacím hrdlem vevařeným souose do víka odlučovače.Materiály ke stažení:Další odlučovače:Produkty: [dsm_icon_list...

Odlučovač materiálu OMC

Odlučovač materiálu OMC

Odlučovač materiálu OMCOdlučovač je určen k odloučení materiálu z proudu dopravního vzduchuLze jej použít pouze jako součást technologického zařízení. Odlučovač sestává z čtyřhranného pláště, jednoho nebo dvou vstupních hrdel, výstupní příruby, víka s deflektorem,...

Expandér

Expandér

ExpandérPro usměrnění materiálu z pneudopravního potrubí do zásobníku nebo k odloučení materiálu z proudu dopravního vzduchuExpandér sestává z pláště, nárazové desky, vstupního hrdla, výstupního hrdla s přírubou, víka a uzavřeného revizního otvoru. Je svařen z běžných...

Fluidní dopravníky a žlaby

Fluidní dopravníky FD a FDT

Fluidní dopravníky FD a FDT

Fluidní dopravníky FD, FDTPro horizontální dopravu práškových materiálůFluidní dopravník slouží pro horizontální dopravu práškových materiálů ze zásobníků, sil nebo technologických zařízení, a to ve velmi husté fázi. Skládá se z kruhové trouby a provzdušňovacích...

Pneumatický dopravní žlab

Pneumatický dopravní žlab

Pneumatický dopravní žlabPneumatické dopravní žlaby slouží k horizontální dopravě suchých, nelepivých, fluidizace schopných práškových materiálů (např. cementů, mletých vápenců, popílků, práškových rud, některých druhů prášků PVC apod.). Základní rozměrovou řadu tvoří...

Otočná rozbočka pneum. dopravních žlabů ORZ

Otočná rozbočka pneum. dopravních žlabů ORZ

Otočná rozbočka pneumatických dopravních žlabů ORZPro rozbočení dopravních traspneumatických žlabůento typ rozbočky se používá k rozbočení dopravních tras pneumatických dopravních žlabů. Vyrábí se v levém, pravém, nebo symetrickém provedení, vždy s úhlem odbočení 90°...

Odvaděč odprašků OD

Odvaděč odprašků OD

Odvaděč odprašků ODPro rozbočení tras pneumatických dopravOdvaděč odprašků slouží k odvodu prachu zachyceného ve žlabových výsypkách filtrů či odlučovačů do navazujících dopravních nebo skladovacích zařízení. Je vhodný i pro vysoce abrazivní prachy. Odvaděč odprašků...

Segregační komora SKZ do pneum. dopravních žlabů

Segregační komora SKZ do pneum. dopravních žlabů

Segregační komora SKZ do pneumatických dopravních žlabůPro separaci těžkých příměsí ze sypkých materiálůSegregační komora slouží k separaci těžkých příměsí (hroudy, nedomelky, kameny, zbytky mlecích koulí apod.) ze sypkých materiálů, jako jsou cement, popílek, mletá...

Materiálové uzávěry

Klopný materiálový uzávěr KMU

Klopný materiálový uzávěr KMU

Klopný materiálový uzávěr KMUUzávěr se používá k uzavírání dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použitého materiálu klopného uzávěru a dosedacích ploch tělesa (orientačně do 200...

Uzávěr dopravních potrubí

Uzávěr dopravních potrubí

Uzávěr dopravních potrubíUzávěr se používá k uzavírání dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použité uzavírací klapky. Uzávěr sestává ze vstupního dílu, uzavírací klapky a výstupního...

Vpádový uzávěr

Vpádový uzávěr

Vpádový uzávěrVpádový uzávěr VU slouží k uzavírání vstupního hrdla komorového podavače, případně jako uzávěr výpadu zásobníku nebo jiný uzávěr sypkých materiálů. Jedná se o zvonový uzávěr. Sestává z tělesa se šikmým vstupním hrdlem a pryžovým sedlem, dále z...

Přifukovací materiálový uzávěr PMU

Přifukovací materiálový uzávěr PMU

Přifukovací materiálový uzávěr PMUUzávěr je určen k uzavírání dopravních potrubí pneudoprav a k případnému přifukování dopravního vzduchu do dopravního potrubí při dopravách práškových a jemně zrnitých materiálů komorovými, průtokovými, šnekovými či jinými podavači....

Odběr vzorků

Zařízení pro odběr vzorků VZ 50-300

Zařízení pro odběr vzorků VZ 50-300

Zařízení pro odběr vzorků VZ 50-300Pro odběr vzorků práškových a jemně zrnitých materiálůVzorkovací zařízení je určeno k odběru vzorků materiálu ze skluzových potrubí, výpadových hlav pneumatických doprav- ních žlabů a podobných prostorů, ve kterých se pohybuje...

Vykládací stanice

Vykládací stanice BIG-BAGů VSB1

Vykládací stanice BIG-BAGů VSB1

Vykládací stanice BIG-BAGů VSB1Vykládací stanice BIG-BAGů VSB1 slouží k zavěšení a vyprazdňování velkoobjemových vaků (BIG-BAG). Je navržena pro BIG-BAGy o objemu 1 m3(rozměry 1000 x 1000 x 1000 mm) s hmotností max. 1100 kg. Vykládací stanice je tvořena svařovanou...