Otočná rozbočka pneumatických dopravních žlabů ORZ

Pro rozbočení dopravních tras
pneumatických žlabů

ento typ rozbočky se používá k rozbočení dopravních tras pneumatických dopravních žlabů. Vyrábí se v levém, pravém, nebo symetrickém provedení, vždy s úhlem odbočení 90° mezi výstupními hrdly. V uzavřeném stavu je otočný segment rozbočky těsněn k jejímu tělesu nadouvacím těsněním. To zaručuje absolutní těsnost rozbočky do uzavřené větve a zároveň odolnost proti opotřebení.

Přívod tlakového vzduchu do nadouvacího těsnění je řízen podle volby projektanta buď samostatným 3/2 cestným ventilem nebo logickým pneumatickým prvkem bez nutnosti zásahu do řídicího systému.

Otočný segment rozbočky je ovládán rotačním pneupohonem, který může být vybaven mechanickými nebo indukčními koncovými spínači. Vstupní i výstupní příruby rozbočky jsou provedeny s vrtáním pro napojení pneužlabů RAYMAN dle RK 12 1522, po dohodě s výrobcem je možno rozměry přírub přizpůsobit pneužlabům jiných výrobců. To umožňuje snadnou výměnu jakýchkoli stávajících rozboček pneumatických dopravních žlabů.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt

Technické podmínky

3D model

i

Projekční podklady

Další fluidní dopravníky a žlaby:

Fluidní dopravníky FD a FDT

Fluidní dopravníky FD, FDTPro horizontální dopravu práškových materiálůFluidní dopravník slouží pro horizontální dopravu práškových materiálů ze zásobníků, sil nebo technologických zařízení, a to ve velmi husté fázi. Skládá se z kruhové trouby a provzdušňovacích...

Pneumatický dopravní žlab

Pneumatický dopravní žlabPneumatické dopravní žlaby slouží k horizontální dopravě suchých, nelepivých, fluidizace schopných práškových materiálů (např. cementů, mletých vápenců, popílků, práškových rud, některých druhů prášků PVC apod.). Základní rozměrovou řadu tvoří...

Odvaděč odprašků OD

Odvaděč odprašků ODPro rozbočení tras pneumatických dopravOdvaděč odprašků slouží k odvodu prachu zachyceného ve žlabových výsypkách filtrů či odlučovačů do navazujících dopravních nebo skladovacích zařízení. Je vhodný i pro vysoce abrazivní prachy. Odvaděč odprašků...

Segregační komora SKZ do pneum. dopravních žlabů

Segregační komora SKZ do pneumatických dopravních žlabůPro separaci těžkých příměsí ze sypkých materiálůSegregační komora slouží k separaci těžkých příměsí (hroudy, nedomelky, kameny, zbytky mlecích koulí apod.) ze sypkých materiálů, jako jsou cement, popílek, mletá...

Produkty: