Fluidní dopravníky FD, FDT

Pro horizontální dopravu práškových materiálů

Fluidní dopravník slouží pro horizontální dopravu práškových materiálů ze zásobníků, sil nebo technologických zařízení, a to ve velmi husté fázi. Skládá se z kruhové trouby a provzdušňovacích skříní uložených na jejím dně. Dopravní vzduch se do fluidního dopravníku přivádí ze souběžného vzduchovodu přípojkou provzdušňovací skříně.

Zdrojem dopravního vzduchu je většinou dmychadlo, je však možno použít i vysokotlaký ventilátor či tlakovzdušnou síť. Zařízení využívá působení gravitační síly na materiál, vyznačuje se proto velice nízkou energetickou náročností a spotřebou vzduchu.

Fluidní dopravník pracuje s velice malými dopravními rychlostmi a velkými výkonnostmi, netrpí opotřebením a je proto vhodný i pro dopravu vysoce abrazivních prachů. Fluidní dopravník je bezúdržbový. Originálním konstrukčním řešením s absencí jakýchkoli pohyblivých částí je dosaženo velké dopravní výkonnosti, provozní spolehlivosti, odolnosti proti opotřebení a velmi vysoké životnosti. Nevykazuje zdroje iniciace výbuchu a proto je možno ho v antistatickém provedení po certifikaci použít i pro dopravu výbušných materiálů.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt

Technické podmínky

3D model

i

Projekční podklady

Další fluidní dopravníky a žlaby:

Pneumatický dopravní žlab

Pneumatický dopravní žlabPneumatické dopravní žlaby slouží k horizontální dopravě suchých, nelepivých, fluidizace schopných práškových materiálů (např. cementů, mletých vápenců, popílků, práškových rud, některých druhů prášků PVC apod.). Základní rozměrovou řadu tvoří...

Otočná rozbočka pneum. dopravních žlabů ORZ

Otočná rozbočka pneumatických dopravních žlabů ORZPro rozbočení dopravních traspneumatických žlabůento typ rozbočky se používá k rozbočení dopravních tras pneumatických dopravních žlabů. Vyrábí se v levém, pravém, nebo symetrickém provedení, vždy s úhlem odbočení 90°...

Odvaděč odprašků OD

Odvaděč odprašků ODPro rozbočení tras pneumatických dopravOdvaděč odprašků slouží k odvodu prachu zachyceného ve žlabových výsypkách filtrů či odlučovačů do navazujících dopravních nebo skladovacích zařízení. Je vhodný i pro vysoce abrazivní prachy. Odvaděč odprašků...

Segregační komora SKZ do pneum. dopravních žlabů

Segregační komora SKZ do pneumatických dopravních žlabůPro separaci těžkých příměsí ze sypkých materiálůSegregační komora slouží k separaci těžkých příměsí (hroudy, nedomelky, kameny, zbytky mlecích koulí apod.) ze sypkých materiálů, jako jsou cement, popílek, mletá...

Produkty: