EJEKTOROVÝ PODAVAČ EJ

Pro kontinuální dopravu sypkých materiálů

Ejektorový podavač EP je určen k pneumatické dopravě suchých práškových nebo jemně zrnitých materiálů ve vznosu. Podavač podává kontinuálně materiál pod přetlakem dopravního vzduchu (plynu) do dopravního potrubí pneumatické dopravní trasy. Ejekčním účinkem proudu dopravního vzduchu se snižuje tlak v násypné komoře, čímž je dopravovaný materiál podáván do dopravního potrubí.

Podavač je z hlediska provozního přetlaku do 50 kPa posuzován jako zařízení, na něž se nevztahuje nařízení vlády č. 219/2016 Sb. Podavač není tlakovým zařízením. Ejektorový podavač se dodává ve standardním a otěruvzdorném provedení s komorou válcového nebo T tvaru. Otěruvzdorné provedení má vnitřní činné díly vyrobené částečně z Hardoxu nebo z křemíkové keramiky. Dopravní potrubí vystupuje z podavače vodorovně, nebo šikmo vzhůru. Vzduchová tryska podavače je stavitelná pro možnost zaregulování ejekčního účinku proudu vzduchu.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt

Technické podmínky

3D model

i

Projekční podklady

Další podavače:

Komorový podavač PKRH

Komorový podavač PKRHPro pneumatickou dopravuve vznosuKomorový podavač slouží pro přetlakovou pneumatickou dopravu sypkých, práškových a jemně zrnitých nelepivých, nehořlavých a nevýbušných materiálů ve vznosu. Podavač se skládá z nádoby, směšovače, rozvodného...

Komorový podavač PKM

Komorový podavač PKMPro pneumatickou dopravuve vznosuKomorový podavač PKM slouží pro přetlakovou pneumatickou dopravu ve vznosu malými a středními dopravními výkonnostmi. Podavač se skládá z nádoby, směšovače, rozvodného vzduchového potrubí s armaturami, vpádového...

Průtokový podavač PP

Průtokový podavač PPPro kontinuální dopravupráškových materiálůPrůtokový podavač je určen k  pneumatické dopravě suchých práškových nebo jemně zrnitých fluidizovatelných materiálů ve vznosu. Podavač podává kontinuálně materiál pod přetlakem dopravního vzduchu (plynu)...

Produkty: