Průtokový podavač PP

Pro kontinuální dopravu
práškových materiálů

Průtokový podavač je určen k  pneumatické dopravě suchých práškových nebo jemně zrnitých fluidizovatelných materiálů ve vznosu.

Podavač podává kontinuálně materiál pod přetlakem dopravního vzduchu (plynu) a sloupce provzdušněného materiálu v gravitační komoře z horizontální komory do dopravního potrubí pneumatické dopravní trasy.

Všechny použité konstrukční části jsou potrubními díly, podavač je z hlediska vnitřního přetlaku v souladu s nařízením vlády č. 219/2016 Sb. posuzován jako potrubí, které není tlakovým zařízením. Teplota okolního venkovního vzduchu není omezena.

Při konstrukci průtokového podavače je použito prvků a principů chráněných registrovanými užitnými vzory (U) CZ 15 209 a (U) CZ 15 107 U1.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt

Technické podmínky

3D model

i

Projekční podklady

Další podavače:

Komorový podavač PKRH

Komorový podavač PKRHPro pneumatickou dopravuve vznosuKomorový podavač slouží pro přetlakovou pneumatickou dopravu sypkých, práškových a jemně zrnitých nelepivých, nehořlavých a nevýbušných materiálů ve vznosu. Podavač se skládá z nádoby, směšovače, rozvodného...

Komorový podavač PKM

Komorový podavač PKMPro pneumatickou dopravuve vznosuKomorový podavač PKM slouží pro přetlakovou pneumatickou dopravu ve vznosu malými a středními dopravními výkonnostmi. Podavač se skládá z nádoby, směšovače, rozvodného vzduchového potrubí s armaturami, vpádového...

Ejektorový podavač EJ

EJEKTOROVÝ PODAVAČ EJPro kontinuální dopravu sypkých materiálůEjektorový podavač EP je určen k pneumatické dopravě suchých práškových nebo jemně zrnitých materiálů ve vznosu. Podavač podává kontinuálně materiál pod přetlakem dopravního vzduchu (plynu) do dopravního...

Produkty: