Komorový podavač PKM

Pro pneumatickou dopravu
ve vznosu

Komorový podavač PKM slouží pro přetlakovou pneumatickou dopravu ve vznosu malými a středními dopravními výkonnostmi. Podavač se skládá z nádoby, směšovače, rozvodného vzduchového potrubí s armaturami, vpádového uzávěru a řídicí jednotky.

Nádoba podavače je navržena, dimenzována a vyrobena dle ČSN EN 13445. Jedná se o tlakovou nádobu kategorie II. (PKM 65, 100, 200A a 200B) nebo kategorie III. (PKM 500) ve smyslu NV 219/2016 Sb.

Podavač je v provedení s bočním (prov. B) nebo spodním (prov. S) výstupem, je tedy vhodný pro dopravu sypkých, nelepivých, nehořlavých a nevýbušných materiálů, a to jak práškových (popílek, cement, vápenec, vápno apod.), tak hrubších (popílek ze zadních tahů kotlů a předehříváků, ložový popel, drcená struska, suché písky, suché maltové směsi, plastový granulát).

Podavač pracuje cyklicky. Podavače je možno kotvit na základ nebo zavěšovat pod výsypky. Mohou pracovat samostatně nebo je také možno je funkčně spojovat “za sebe” pro dopravu jedním společným dopravním potrubím – provedení S. Podavač není určen k instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Podavač pracuje v automatickém režimu a nevyžaduje pracovníka pro stálou obsluhu, pouze kontrolu provozu a pravidelné prohlídky těsnosti nádoby a uzávěrů.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt

Technické podmínky

3D model

i

Projekční podklady

Další podavače:

Komorový podavač PKRH

Komorový podavač PKRHPro pneumatickou dopravuve vznosuKomorový podavač slouží pro přetlakovou pneumatickou dopravu sypkých, práškových a jemně zrnitých nelepivých, nehořlavých a nevýbušných materiálů ve vznosu. Podavač se skládá z nádoby, směšovače, rozvodného...

Průtokový podavač PP

Průtokový podavač PPPro kontinuální dopravupráškových materiálůPrůtokový podavač je určen k  pneumatické dopravě suchých práškových nebo jemně zrnitých fluidizovatelných materiálů ve vznosu. Podavač podává kontinuálně materiál pod přetlakem dopravního vzduchu (plynu)...

Ejektorový podavač EJ

EJEKTOROVÝ PODAVAČ EJPro kontinuální dopravu sypkých materiálůEjektorový podavač EP je určen k pneumatické dopravě suchých práškových nebo jemně zrnitých materiálů ve vznosu. Podavač podává kontinuálně materiál pod přetlakem dopravního vzduchu (plynu) do dopravního...

Produkty: