Komorový podavač PKRH

Pro pneumatickou dopravu
ve vznosu

Komorový podavač slouží pro přetlakovou pneumatickou dopravu sypkých, práškových a jemně zrnitých nelepivých, nehořlavých a nevýbušných materiálů ve vznosu. Podavač se skládá z nádoby, směšovače, rozvodného vzduchového potrubí s armaturami, vpádového uzávěru a řídicí jednotky. Nádoba podavače je navržena, dimenzována a vyrobena dle ČSN EN 13445. Jedná se o tlakovou nádobu kategorie IV. ve smyslu NV 219/2016 Sb. Podavač pracuje cyklicky ve čtyřech fázích. Podavače je možno funkčně spojovat do dvojic a trojic. Podavač je určen k instalaci v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Podavač pracuje v automatickém režimu a nevyžaduje pracovníka pro stálou obsluhu, pouze kontrolu provozu a pravidelné prohlídky stanovené ČSN EN 13445.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt

Technické podmínky

3D model

i

Projekční podklady

Další podavače:

Komorový podavač PKM

Komorový podavač PKMPro pneumatickou dopravuve vznosuKomorový podavač PKM slouží pro přetlakovou pneumatickou dopravu ve vznosu malými a středními dopravními výkonnostmi. Podavač se skládá z nádoby, směšovače, rozvodného vzduchového potrubí s armaturami, vpádového...

Průtokový podavač PP

Průtokový podavač PPPro kontinuální dopravupráškových materiálůPrůtokový podavač je určen k  pneumatické dopravě suchých práškových nebo jemně zrnitých fluidizovatelných materiálů ve vznosu. Podavač podává kontinuálně materiál pod přetlakem dopravního vzduchu (plynu)...

Ejektorový podavač EJ

EJEKTOROVÝ PODAVAČ EJPro kontinuální dopravu sypkých materiálůEjektorový podavač EP je určen k pneumatické dopravě suchých práškových nebo jemně zrnitých materiálů ve vznosu. Podavač podává kontinuálně materiál pod přetlakem dopravního vzduchu (plynu) do dopravního...

Produkty: