PROVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉMY
PRO SILA A ZÁSOBNÍKY

Pro celoplošné čeření sil a zásobníků sypkých materiálů

Provzdušňovací systémy ocelových a betonových sil a zásobníků slouží k dokonalému provzdušnění práškového materiálu v sile, k jeho spolehlivému a rovnoměrnému výtoku, zamezení vzniku kleneb a k zajištění dokonalého vyprázdnění sila.

SYSTÉMY PRO OCELOVÁ SILA A ZÁSOBNÍKY

Systémy se skládají z provzdušňovacích skříní PSO rozmístěných dle projekčního návrhu na dně sila a připojených k němu speciální přípojkou. Každá přípojka provzdušňovací skříně je osazena Lavalovou dýzou zajišťující stanovený průtok vzduchu do skříně bez ohledu na výšku vrstvy materiálu nad skříní nebo na stav provzdušňovací přepážky. Sklon dna sila může být v rozmezí 6° až 60° od horizontály. Tlakový vzduch je do provzdušňovacího systému přiváděn vnějším rozvodem pod silem rozděleným na několik sekcí.

SYSTÉMY PRO BETONOVÁ SILA A ZÁSOBNÍKY

Systémy se skládají z provzdušňovacích skříní PSB rozmístěných dle projekčního návrhu na dně sila a upevněných k němu mechanickými kotvami. Každá provzdušňovací skříň je osazena přípojkou vybavenou Lavalovou dýzou zajišťující stanovený průtok vzduchu do skříně bez ohledu na výšku vrstvy materiálu nad skříní nebo na stav provzdušňovací přepážky. To zamezuje nutnosti použití odlehčovací vestavby v sile a výrazně snižuje investiční náklady. Sklon dna sila může být v rozmezí 6° až 60° od horizontály. Tlakový vzduch je do provzdušňovacího systému přiváděn vnitřním rozvodem v sile a vnějším rozvodem pod silem rozděleným na několik sekcí.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt

Technické podmínky

3D model

i

Projekční podklady

Další systémy:

FLOW OFF

FLOW OFFZAŘÍZENÍ PRO ODSUN ODPRAŠKŮVýkonný a provozně nenáročný systémodsunu odpraškůZařízení FLOW-OFF, kombinující ODVADĚČ ODPRAŠKŮ a PRŮTOKOVÝ PODAVAČ, se používá pro odsun odprašků z výsypek filtrů a odlučovačů.Hlavní přednosti systému jednoduché zařízení s minimem...

FLUIDCOLL

FLUIDCOLLZAŘÍZENÍ PRO ODSUN ODPRAŠKŮ Z VÝSYPEKVELKÝCH FILTRŮ A ODLUČOVAČŮVýkonný a provozně nenáročný odsun odpraškůPro odsun odprašků z filtrů a odlučovačů lze s výhodou využít zařízení FLUIDCOLL, které kombinuje sběrnou dopravu FLUIDNÍMI DOPRAVNÍKY s dálkovou...

VACU-TECH

VACU-TECHSYSTÉM PODTLAKOVÉ PNEUMATICKÉ DOPRAVYPRO BEZPRAŠNÝ ODSUN ODPRAŠKŮPro podtlakovou pneumatickou dopravuSystém podtlakové pneumatické dopravy pro bezprašný odsun odprašků VACU-TECH slouží pro dopravu sypkých odprašků a jiných práškových materiálů od výsypek...

TOP-FLUID

TOP-FLUIDKOMBINOVANÝ SYSTÉM PNEUMATICKÉ DOPRAVYPro ekonomickou pneumatickou dopravupráškových materiálůPro pneumatickou dopravu práškových materiálů lze využít systém TOP-FLUID, který vykazuje velice nízkou spotřebu energie. Toho je dosaženo provedením části dopravní...

DOSE-TECH

DOSE-TECHSYSTÉM DÁVKOVÁNÍ A KONTINUÁLNÍ DOPRAVYSYPKÝCH MATERIÁLŮPro dávkování a dopravu sypkých materiálůSystém dávkování a kontinuální pneumatické dopravy DOSE-TECH slouží pro dopravu sypkých materiálů - aditiv z BIG-BAGů či zásobníků do technologických výrobních...

BOS

BOSBOČNÍ ODBĚR ZE SILPro alternativní vyprazdňování sil, zásobníků a výsypek filtrůBoční odběr materiálu ze sil BOS slouží pro alternativní vyprazdňování sil, zásobníků a výsypek filtrů z jejich boku v případě, kdy nelze použít odběr ze spodního výpadu.Hlavní...

FILLCON

FILLCONKONTINUÁLNÍ SYSTÉM DOPRAVY SYPKÝCH MATERIÁLŮ DO PLNICÍ HUBICEPro řešení nedostatečné podjezdné výšky sil pro instalaciplnících hubicSystém pneumatické dopravy FILLCON slouží při expedici sypkých materiálů do silničních či železničních přepravníků v případech,...

Produkty: