Segregační komora SKZ do pneumatických dopravních žlabů

Pro separaci těžkých příměsí ze sypkých materiálů

Segregační komora slouží k separaci těžkých příměsí (hroudy, nedomelky, kameny, zbytky mlecích koulí apod.) ze sypkých materiálů, jako jsou cement, popílek, mletá vápna, mleté vápence, struska, sádra a podobně.

Je určena především k instalaci do pneumatických dopravních žlabů, a nebo čtyřhranných fluidních dopravníků. Ke své funkci využívá snížení sypné hmotnosti sypkých materiálů při jejich fluidaci. Těžké příměsi o vysoké hustotě propadnou vysokou fluidní vrstvou sypkého materiálu ke dnu komory, kde se shromažďují. Po zaplnění shromažďovacího prostoru se příměsi vypustí z komory. Velmi výhodné je zařazení segregačních komor do mlecích okruhů před třídiče, kdy dochází k prokazatelnému prodloužení životnosti třídičů a výraznému snížení provozních nákladů.

Originálním konstrukčním řešením segregačních komor s absencí jakýchkoli pohyblivých částí je dosaženo jejich provozní spolehlivosti, odolnosti proti opotřebení a velmi vysoké životnosti.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt

Další fluidní dopravníky a žlaby:

Fluidní dopravníky FD a FDT

Fluidní dopravníky FD, FDTPro horizontální dopravu práškových materiálůFluidní dopravník slouží pro horizontální dopravu práškových materiálů ze zásobníků, sil nebo technologických zařízení, a to ve velmi husté fázi. Skládá se z kruhové trouby a provzdušňovacích...

Pneumatický dopravní žlab

Pneumatický dopravní žlabPneumatické dopravní žlaby slouží k horizontální dopravě suchých, nelepivých, fluidizace schopných práškových materiálů (např. cementů, mletých vápenců, popílků, práškových rud, některých druhů prášků PVC apod.). Základní rozměrovou řadu tvoří...

Otočná rozbočka pneum. dopravních žlabů ORZ

Otočná rozbočka pneumatických dopravních žlabů ORZPro rozbočení dopravních traspneumatických žlabůento typ rozbočky se používá k rozbočení dopravních tras pneumatických dopravních žlabů. Vyrábí se v levém, pravém, nebo symetrickém provedení, vždy s úhlem odbočení 90°...

Odvaděč odprašků OD

Odvaděč odprašků ODPro rozbočení tras pneumatických dopravOdvaděč odprašků slouží k odvodu prachu zachyceného ve žlabových výsypkách filtrů či odlučovačů do navazujících dopravních nebo skladovacích zařízení. Je vhodný i pro vysoce abrazivní prachy. Odvaděč odprašků...

Produkty: