Pneumatický dopravní žlab

Pneumatické dopravní žlaby slouží k horizontální dopravě suchých, nelepivých, fluidizace schopných práškových materiálů (např. cementů, mletých vápenců, popílků, práškových rud, některých druhů prášků PVC apod.). Základní rozměrovou řadu tvoří velikosti 250, 350, 400, a 500. Po dohodě lze vyrobit další atypické rozměry žlabů (menší i větší). Žlab má tvar čtyřhranného potrubí, rozděleného provzdušňovací přepážkou na materiálový a vzduchový kanál. Do materiálového kanálu se přivádí dopravovaný materiál a do vzduchového kanálu fluidizační vzduch, který prostupuje provzdušňovací přepážkou a fluidizuje vrstvu materiálu. Ta se pohybuje ve směru sklonu žlabu. Sklon a velikost pneužlabů určuje projektant dle požadované výkonnosti a vlastností dopravovaného materiálu.

Teplota dopravovaného materiálu může být do +150 °C (přepážka PES), resp. do +200°C (přepážka NOMEX). Jako zdroj provzdušňovacího vzduchu se používá ventilátorová stanice. Její parametry a umístění stanovuje projektant zařízení.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt

Technické podmínky

i

Projekční podklady

Další fluidní dopravníky a žlaby:

Fluidní dopravníky FD a FDT

Fluidní dopravníky FD, FDTPro horizontální dopravu práškových materiálůFluidní dopravník slouží pro horizontální dopravu práškových materiálů ze zásobníků, sil nebo technologických zařízení, a to ve velmi husté fázi. Skládá se z kruhové trouby a provzdušňovacích...

Otočná rozbočka pneum. dopravních žlabů ORZ

Otočná rozbočka pneumatických dopravních žlabů ORZPro rozbočení dopravních traspneumatických žlabůento typ rozbočky se používá k rozbočení dopravních tras pneumatických dopravních žlabů. Vyrábí se v levém, pravém, nebo symetrickém provedení, vždy s úhlem odbočení 90°...

Odvaděč odprašků OD

Odvaděč odprašků ODPro rozbočení tras pneumatických dopravOdvaděč odprašků slouží k odvodu prachu zachyceného ve žlabových výsypkách filtrů či odlučovačů do navazujících dopravních nebo skladovacích zařízení. Je vhodný i pro vysoce abrazivní prachy. Odvaděč odprašků...

Segregační komora SKZ do pneum. dopravních žlabů

Segregační komora SKZ do pneumatických dopravních žlabůPro separaci těžkých příměsí ze sypkých materiálůSegregační komora slouží k separaci těžkých příměsí (hroudy, nedomelky, kameny, zbytky mlecích koulí apod.) ze sypkých materiálů, jako jsou cement, popílek, mletá...

Produkty: