Odvaděč odprašků OD

Pro rozbočení tras pneumatických doprav

Odvaděč odprašků slouží k odvodu prachu zachyceného ve žlabových výsypkách filtrů či odlučovačů do navazujících dopravních nebo skladovacích zařízení. Je vhodný i pro vysoce abrazivní prachy. Odvaděč odprašků pracuje nepřetržitě nebo cyklicky, kdy se uvede do provozu po vytvoření zádrže prachu ve výsypce. Výstupní hrdlo odvaděče může být umístěno v jeho středu nebo na kraji. Ve dně odvaděče jsou osazeny provzdušňovací skříně. Je velmi výhodné kombinovat odvaděč odprašků s fluidním dopravníkem a průtokovým podavačem. Řešení odvaděče odprašků je chráněno užitným vzorem (U) CZ 17 961 U1.

Originálním konstrukčním řešením odvaděče odprašků s absencí jakýchkoli pohyblivých částí je dosaženo jeho velké dopravní výkonnosti, provozní spolehlivosti, odolnosti proti opotřebení a velmi vysoké životnosti.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt

Technické podmínky

3D model

i

Projekční podklady

Další fluidní dopravníky a žlaby:

Fluidní dopravníky FD a FDT

Fluidní dopravníky FD, FDTPro horizontální dopravu práškových materiálůFluidní dopravník slouží pro horizontální dopravu práškových materiálů ze zásobníků, sil nebo technologických zařízení, a to ve velmi husté fázi. Skládá se z kruhové trouby a provzdušňovacích...

Pneumatický dopravní žlab

Pneumatický dopravní žlabPneumatické dopravní žlaby slouží k horizontální dopravě suchých, nelepivých, fluidizace schopných práškových materiálů (např. cementů, mletých vápenců, popílků, práškových rud, některých druhů prášků PVC apod.). Základní rozměrovou řadu tvoří...

Otočná rozbočka pneum. dopravních žlabů ORZ

Otočná rozbočka pneumatických dopravních žlabů ORZPro rozbočení dopravních traspneumatických žlabůento typ rozbočky se používá k rozbočení dopravních tras pneumatických dopravních žlabů. Vyrábí se v levém, pravém, nebo symetrickém provedení, vždy s úhlem odbočení 90°...

Segregační komora SKZ do pneum. dopravních žlabů

Segregační komora SKZ do pneumatických dopravních žlabůPro separaci těžkých příměsí ze sypkých materiálůSegregační komora slouží k separaci těžkých příměsí (hroudy, nedomelky, kameny, zbytky mlecích koulí apod.) ze sypkých materiálů, jako jsou cement, popílek, mletá...

Produkty: