Vpádový uzávěr

Vpádový uzávěr VU slouží k uzavírání vstupního hrdla komorového podavače, případně jako uzávěr výpadu zásobníku nebo jiný uzávěr sypkých materiálů. Jedná se o zvonový uzávěr. Sestává z tělesa se šikmým vstupním hrdlem a pryžovým sedlem, dále z uzavíracího zvonu zavěšeného na táhle ovládaném pneuválcem. Zvon je na táhlu zavěšen kyvně, což umožní uzavření uzávěru i při uskřípnutí menších částic mezi zvon a sedlo.

Pneuválec je vybaven 5/2 cestným ovládacím šoupátkem a dvěma magnetickými koncovými spínači. Vpádový uzávěr se ovládá pneumaticky tlakovým vzduchem o přetlaku 500 až 800 kPa. Pneumatické ovládání a signalizace polohy uzávěru umožňují jeho zařazení do systému dálkového nebo automatického ovládání
pneumatických dopravních a skladovacích zařízení a návazných technologií. Je možno použít i samotný uzávěr bez komory komorového podavače.

Při použití v komorovém podavači se doporučuje umístit před vpádový uzávěr uzávěr provozní, který zajistí uzavření toku materiálu před uzavřením uzávěru vpádového.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt

Technické podmínky

3D model

i

Projekční podklady

Další materiálové uzávěry:

Klopný materiálový uzávěr KMU

Klopný materiálový uzávěr KMUUzávěr se používá k uzavírání dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použitého materiálu klopného uzávěru a dosedacích ploch tělesa (orientačně do 200...

Uzávěr dopravních potrubí

Uzávěr dopravních potrubíUzávěr se používá k uzavírání dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použité uzavírací klapky. Uzávěr sestává ze vstupního dílu, uzavírací klapky a výstupního...

Přifukovací materiálový uzávěr PMU

Přifukovací materiálový uzávěr PMUUzávěr je určen k uzavírání dopravních potrubí pneudoprav a k případnému přifukování dopravního vzduchu do dopravního potrubí při dopravách práškových a jemně zrnitých materiálů komorovými, průtokovými, šnekovými či jinými podavači....

Produkty: