Zařízení pro odběr vzorků VZ 50-300

Pro odběr vzorků práškových a jemně zrnitých materiálů

Vzorkovací zařízení je určeno k odběru vzorků materiálu ze skluzových potrubí, výpadových hlav pneumatických doprav- ních žlabů a podobných prostorů, ve kterých se pohybuje materiál volným pádem a kde přetlak nebo podtlak proti okolí nepřekračuje 5 kPa. Zařízení je použitelné pro suché, sypké, nelepivé práškové nebo jemně granulované materiály.

Odběr vzorku je prováděn pomocí dvojitého odběrného pístu, který se pohybuje v trubce tělesa vzorkovacího zařízení. Výstupní hrdlo vzorkovače je zakončeno bajonetovou koncovkou B75 pro napojení odběrné nádoby (příslušenství). Hrdlo může být dodáno v jakékoliv úpravě podle potřeb zákazníka (jiná šroubení, přírubový spoj pro napojení skluzu, apod.). Pro pohon pístu je použit pneumatický válec. Zařízení je ke stěně potrubí připevněno upevňovacím hrdlem.
Na přání zákazníka je možné vyrobit a dodat také atypickou velikost zařízení pro odběr vzorků.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt

Technické podmínky

i

Projekční podklady