Vykládací stanice BIG-BAGů VSB1

Vykládací stanice BIG-BAGů VSB1 slouží k zavěšení a vyprazdňování velkoobjemových vaků (BIG-BAG). Je navržena pro BIG-BAGy o objemu 1 m3(rozměry 1000 x 1000 x 1000 mm) s hmotností max. 1100 kg. Vykládací stanice je tvořena svařovanou ocelovou konstrukcí kotvenou k základu čtyřmi nohami. Ve spodní části je umístěno samotné vysýpací zařízení sestávající z kuželové výsypky, na kterou navazuje válcová část pro uvolnění
úvazku s těsnými dvířky uzavíranými rychlouzávěry. Na válcovou část navazuje výstupní hrdlo pro napojení navazujícího (mechanického či pneumatického) dopravního zařízení – šneku, ejektoru, rotačního podavače a podobně. Spodní část vysýpacího zařízení je opatřena odprašovacím hrdlem pro odvod vzduchu
vytlačeného vysýpaným materiálem nebo přivedeného navazujícím dopravním systémem. Odprašovací hrdlo je možno napojit na jiný odprašovací systém, nebo je možno ho osadit jednoduchým filtrem, ať už bez regenerace, nebo s ní (doporučujeme filtr FKP 250-1). Jako příslušenství je možno dodat elektrický vrátek s pojezdem pro usazování BIG-BAGů do stanice.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt