Pneumatický vykladač PV

Pro vypouštění a regulaci průtoku sypkých materiálů

Vykladač slouží k vypouštění a ruční regulaci průtoku provzdušněných suchých sypkých práškových a jemně zrnitých materiálů ze zásobníků, fluidních dopravníků a obdobných zařízení vybavených provzdušněním. Ovládá se pneumaticky tlakovým vzduchem. Stupeň otevření se reguluje ručně šroubem s ručním kolem v uzavřené poloze ventilu.

Pneumatické ovládání a signalizace uzavřené polohy ventilu umožňují zařazení vykladače do systému dálkového nebo automatického ovládání pneumatických dopravních či skladovacích zařízení a na ně navazujících technologií. Je možno použít i samotný ventil bez komory vykladače, např. v kombinaci s fluidním dopravníkem. Podle potřeby se vykladač dodává v provedení s jedním až čtyřmi vypouštěcími ventily osazenými na společné komoře.

Materiály ke stažení:

h

Prospekt

Technické podmínky

3D model

i

Projekční podklady

Další vykladače:

Regulační vykladač RV

Regulační vykladač RVPro dávkování sypkých materiáluRegulační vykladač je určen k vypouštění a automatické regulaci průtoku provzdušněných suchých sypkých a jemně zrnitých materiálů o teplotě do 100 °C (případně do 150 °C), např. popílku, vápence, cementu, sádry....

Regulační vykladač RV TWIN

Regulační vykladač RV TWINDvojitý regulační vykladač RV TWIN je určen k vypouštění a automatické regulaci průtoku provzdušněných suchých sypkých a jemně zrnitých materiálů o teplotě do 100 °C (případně do 150 °C) tam, kde je požadována velká vykládací výkonnost....

Produkty: