Filtr FHFiltry FH se používají k zachycování pevných prašných příměsí z proudících vzdušin odsávaných od zdrojů prašnosti. Filtry je možné použít tam, kde je třeba odloučit ze vzduchu suchý, nelepivý, nevýbušný prach. Filtr se skládá z výstupní (čisté) komory s...