Vzduchotechnika a odprášení budovy expedice ledku vápenatého pro Lovochemie a. s.

Čvn 7, 2023

Pro zákazníka Lovochemie a. s. jsme dokončili zařízení vzduchotechniky a odprášení budovy expedice ledku vápenatého.

Tento materiál je velmi hygroskopický a při běžných vlhkostech okolního vzduchu rychle navlhá a nalepuje se v potrubí a technologii.

Zařízení vzduchotechniky, které je tvořeno dvěma vzduchotechnickými jednotkami, slouží k přívodu sušeného a filtrovaného vzduchu do budovy a do technologie expedice (zásobníky, třídič, balicí linka). Zařízení odprášení odvádí vzduch z technologie (třídič, zásobník) a je zaústěno do mokré pračky, kde dochází k rozpuštění odsávaného prachu v cirkulujícím roztoku. Vyčištěná vzdušina je ventilátorem odváděna ven z budovy. Roztok cirkulující v mokré pračce se postupně zahušťuje a při dosažení stanovené koncentrace je ze systému vypuštěn k dalšímu zpracování. Vzhledem k vysoké korozní agresivitě bylo celé dodané zařízení vyrobeno z plastu (mokrá pračka, cirkulační nádrž, vzduchotechnická potrubí) nebo nerezu (VZT jednotky, kotevní systém).