Nový produkt – vertikální otočná žlabová rozbočka

Čvc 12, 2023

Naše společnost vyvinula na základě požadavků trhu nový výrobek – vertikální otočnou rozbočku pneumatických dopravních žlabů. Rozbočka dostala typové označení VORZ.

Používá se k rozbočení dopravních tras pneumatických dopravních žlabů. Jeden z výpadů je situován v přímém směru (rovnoběžně se vstupním hrdlem), druhý pak v ose rozbočky kolmo dolů, takže dopravovaný materiál vystupuje svisle pod těleso rozbočky.

Používá se k rozbočení dopravních tras pneumatických dopravních žlabů. Jeden z výpadů je situován v přímém směru (rovnoběžně se vstupním hrdlem), druhý pak v ose rozbočky kolmo dolů, takže dopravovaný materiál vystupuje svisle pod těleso rozbočky.

Koncepčně rozbočka vychází z jiného našeho výrobku – z otočné žlabové odbočky ORZ dodávané podle technických podmínek RK 12 1522.8x.  Rozbočky VORZ sestávají z válcové komory o průměru 600 mm s jedním vstupním a dvěma výstupními hrdly. Pro těsné uzavírání jednoho ze dvou jejích výstupů slouží rotační válcový segment uložený horizontálně v tělese komory na kuličkových ložiscích, která jsou před zanesením prachem chráněna ucpávkami. Jím pohybuje lineární pneuválec s pákovým mechanismem. Otočný segment je vybaven nadouvacím pryžovým těsněním, které dokonale dotěsňuje uzavřenou odbočovací větev. Vnitřní část válcového segmentu je dutá a její plochá část je kryta provzdušňovací přepážkou. Pod přepážku se v případě dopravy materiálu ve vodorovném směru přivádí čeřicí vzduch (přívodní potrubí je opatřeno hadicovým násadcem o průměru 25 mm). Provzdušňovací část segmentu zajišťuje dokonalou fluidizaci materiálu v rozbočce a tím jeho plynulý průtok armaturou bez rizika ucpávání. Přestavování segmentu je zajištěno pneumatickým válcem vybaveným elektronickými snímači polohy.

Rozbočka je ve standardním provedení použitelná pro zařízení s maximální teplotou dopravovaného materiálu do +70 °C. Z důvodu bezpečnosti je rozbočka  vybavena krytem pneumatického válce, který zároveň chrání proti povětrnostním vlivům. Těleso rozbočky je opatřeno revizním otvorem pro kontrolu stavu těsnění a provzdušňovací přepážky.